Regionsprojekt 2009-2010 Lejr- og Kursuscenter i Pogradec.

Klik på et af billederne fra Lejrcentret og der åbnes en PDF med flere billeder

Af Knud Erik Lykke

Regionsprojektet Lejr- og Kursuscenter, som blev til i et samarbejde med BDM, har nu nået sin afslutning. Projektet har haft en længere tidsperiode end forventet fra start, hvilket skyldes problemer med køb og sikring af ejerskab til det stykke jord der skulle bruges til byggeriet af et Lejr- og kursuscenter. Da købet endeligt var på plads, er byggeriet af Centret gået rimeligt stærkt og nu i det store og hele færdigt. Læs hele artiklen >>

Lejr- og Kursuscenter i Albanien

Lejr- og Kursuscenter i Albanien

af Sten Nielsen, Landssekretær i BDM

Fondacioni Kristian-Humanitar (FKH) er Brødremenighedens Danske Missions (BDM) samarbejdsorganisation i Albanien siden 1994. Organisationen står for oprettelse og drift af en evangelisk luthersk kirke, konkret den lutherske Brødrekirke i Albanien. FKH bliver til i samme periode som det kommunistiske styre i Albanien bryder sammen tidligt i -90’erne, hvilket bl.a. betyder, at det albanske samfund er præget af stor fattigdom og mangel på alt: Skolegang, uddannelse, infrastruktur, boliger osv.. Derfor er FKH og den ganske unge kirke også helt og aldeles afhængig af hjælp ude fra.

Historien

BDMs første danske medarbejder i Albanien er Ankjær Poulsen (nu Viborg og Y´s Man). En af hans primære opgaver var kort og godt at hjælpe med at skabe struktur og kirke med alt, hvad det betyder. For midt i al elendigheden er der stor interesse for bl.a. kristendommen. Derfor er det ikke vanskeligt at få kontakt til børn, unge og især kvinder gennem klubber og gudstjenester i den lutherske Brødrekirke i Tirana. Og de første år bliver da også vækstår, hvor arbejdet spredes til en række byer udenfor hovedstaden. Og af største betydning bliver det givetvis, at den lutherske Brødrekirke bl.a. går aktivt ind i afhjælpning af den sociale og sundhedsmæssige nød. BDM har igennem årene sammen med bl.a. en række Y´s Men´s Clubs i Danmark sendt adskillige containere og lastbiler til Albanien med hospitalsudstyr, tandlægeklinikker, tæpper, tøj, møbler og nødhjælp mm.

Udfordringer

Social omsorg for den lokale befolkning har været et væsentligt aktiv i den unge kirkes liv – og det har skabt indgang til mennesker, som har fundet deres nye livsfundament gennem tro og dåb i den lutherske Brødrekirke i Albanien.

Men det har også givet en række udfordringer, som slet ikke er overvundet endnu. Blandt andet derfor er den lutherske Brødrekirke lige nu i en meget vanskelig periode, som er præget af stagnation og i visse tilfælde tilbagegang enkelte steder. Hvor der tidligere var aktivt kirkeligt arbejde med børn, unge og kvinder i 10-12 byer, er der i dag måske kun aktive klubber i 5-6 byer!

Ud over at det er alvorligt for kirkens liv og menneskene dér, udgør det også en frustration for kirkens ledelse og medlemmer!

Fremtidens ledere

Et af svarene på disse frustrationer er Lejr- og Kursuscentret:  Den unge kirke har ikke magtet at tiltrække tilstrækkeligt voksne mænd og kvinder til, at der kan etableres et aktivt lederskab helt ned i de enkelte klubber og grupper. De fleste ledere i børne- og ungdomsarbejdet er ofte ikke ældre end klubdeltagerne selv! Eller også er de selv så nye i den kristne tro, at de ikke er i stand til at videregive ret meget – for de kender det jo knap nok selv!

Uddannelse er vejen

Lejr- og Kursuscentret i den lutherske Brødrekirke skal primært give mulighed for ledertræning på alle niveauer: Kristendomsundervisning, hjælpemidler, pædagogik osv. Det er afgørende vigtigt for den unge kirke, at der uddannes ledere, der kan tage ansvar og organisere et arbejde – også åndeligt, - der vil vokse i fremtiden.

Dernæst skal Lejr- og Kursuscentret  give mulighed for at invitere mange af de fattigste børn og unge på week-endlejre og sommerlejre uden for byernes forurening og dårlige miljø. Og endelig vil kirken arbejde på at gøre centeret til et sted, der kan lejes ud til gæster – f.eks. fra Danmark – således, at det kan være  med til at give basis for selvfinanciering af driften.

I skrivende stund undersøges køb af byggegrund forskellige steder og det forventes snarest afklaret.

Der skal fra BDM og den Lutherske Brødrekirke i Albanien udtrykkes en stor og velment tak til Y´s Men Region Danmark for engagementet i dette vigtige projekt!

 

Status

undefined2009 - 2010 Lej og Kursuscenter Status november 2010