Bedstehjælp spreder glæde

Y’s Men Regionsprojekt i Malawi er nu afrundet, og resultaterne tegner billedet af en stor succes til gavn for både ældre og børn.
Læs mere >>

OPERATION BEDSTEHJÆLP

Baggrund

I Malawi, i det sydlige Afrika, er en generation af forældre døde af HIV/AIDS. Bedsteforældrene sidder nu med ansvaret for børnebørnenes opvækst og skolegang. Mange af børnene er selv smittet med HIV/AIDS, men muligheden for medicinsk behandling vinder heldigvis frem.  Bedsteforældrenes kræfter og ressourcer bliver endnu engang afgørende for en opvoksende generation.  Det sker på et tidspunkt, hvor bedsteforældrene – under normale forhold – ville kunne se frem til at blive hjulpet og passet af egne børn.  

 

Hvordan man kan hjælpe

Bedsteforældrene har brug for penge til reparation og opbygning af huse med ordentlige faciliteter, herunder vand og sanitet.  De har brug for støtte til at investere i en ged, en køkkenhave eller en flok høns til at forbedre livsvilkårene, så børnene kan få sund kost og råd til at gå i skole.

 

Det gør Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp har eget kontor og repræsentation i Lilongwe, hovedstaden i Malawi. Herfra samarbejder man med lokale NGOer. Samarbejdspartneren for dette projekt hedder, "Society for Women and Aids in Malawi (SWAM)". Organisationen er meget anerkendt og kæmper for bedre rettigheder for de mennesker, der er ramt af HIV/AIDS eller berørt af epidemiens negative følger. Herunder hører tusindvis af forældreløse børn og bedsteforældrene, som pludselig står med forældreansvaret.

 

Projektets gennemførelse

Projektområdet ligger ved Malawisøen nord for byen Salima, hvor HIV/AIDS hyppigheden er meget høj (ca. 25 %). Medarbejdere fra SWAM vil først identificere et antal familier, som har brug for aflastning. Familierne bliver bragt sammen i selvhjælpsgrupper på i alt 20, som med støtte og opfølgning fra SWAM selv bliver i stand til at identificere problemer og løsninger - både på kort og på længere sigt.

 

Projektets mål

Ved afslutning af projektperioden forventes det

- at bedsteforældrene er blevet aflastet økonomisk og socialt, således at de selv får et bedre liv på deres gamle dage

- at børnebørnene er sikret en ordentlig opvækst samt mulighed for undervisning og uddannelse

 

Se også: 

undefinedwww.noedhjaelp.dk/seniorsupporter

 

undefinedwww.noedhjaelp.dk/operationbedstehjaelp