YS MEN OG MISSION AFRIKA BYGGER BRØND I HOUPOU

Ys Men i hele Danmark støtter i år projektet ”Bedre Sundhed Redder Liv”. Projektet skal sikre rent vand, strøm og lys til sundhedscentret i Houpou i Cameroun.  

Så er vandtårnet på plads i Houpou

Opdatering fra skattefradragsprojektet i Cameroun: med bygning af et vandtårn er projektet kommet et skridt nærmere målet om at sikre rent vand, strøm og lys til klinikken.

Vandtårnet er et vigtigt led i projektet, da det er nødvendigt at placere vandbeholderen højt for at kunne skabe det nødvendige tryk i vandsystemet. Læs mere >>

For nyligt kom årets skattefradragsprojekt ”Bedre Sundhed Redder Liv”
et vigtigt skridt nærmere målet om at sikre bedre sundhed til befolkningen i Houpou i Cameroun, da den længe savnede brønd blev gravet.

”Den sværeste del af projektet er nu fuldført”, fortæller Ezaï Zra, som er økonomichef i kirken i Cameroun, der driver sundhedscentret i Houpou.

Læs mere >>


Hvorfor støtte netop dette projekt? – jo, fordi du dermed bl. a. redder menneskeliv

Sundhedscenter i Houpou i det nordvestlige Cameroun

I landsbyen Houpou i det nordvestlige Cameroun ligger et Sundhedscenter, hvor der hverken er elforsyning eller adgang til rent vand. Mission Afrika, der samarbejder med Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun (EFLC), har søgt om støtte til brøndgravning, opsætning af solpaneler, montering af el-pumpe samt etablering af belysning i de eksisterende lokaler.

 

Støttebeløb kan indsendes til Y’s Men International Region Danmarks skatmester på reg. nr. 2380 konto nr. 8 478 810 971 eller via kortart 73< kreditor nr. 8815 0287

med angivelse af cpr. nr. og navn.                    

Regionsskatmesteren sørger for dit skattefradrag efter gældende regler. 

undefinedLæs mere >>


PowerPoint præsemtatiom

Hent en præsentation over skattefradragsprojektet  Sundhedscenter i Houpou i det nordvestlige Cameroun.

Hent her >>

 
 
 

Cameroun

Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun

Partnerskabet med Den Lutherske Brødrekirke/Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun blev indledt i 1996. I dag arbejder man både sammen om aktiviteter i Cameroun og udsendelse af missionærer til Mali.

Mission Afrika har kontakt til en lokal udviklingskonsulent, som hjælper med at koordinere arbejdet i Cameroun.