Tværkulturelt Center

Migranter og folkekirken: Integration gennem Verdensmiddage.  

Nærværende projekt består af to dele: Et operativt projekt i 15 udvalgte sogne, og en kvalitativ interviewundersøgelse.

Mellem en tredjedel og halvdelen af Danmarks godt 580.000 nydanskere kommer fra en kristen baggrund.

Alligevel udgør nydanskere kun en meget lille del af kirkegængerne i folkekirken. En undersøgelse af de faktorer, der har haft betydning for nydanskere, der har valgt at tilslutte sig folkekirken, kan være en hjælp til at gøre det muligt og attraktivt for flere at blive en del af folkekirken.

I en tid med faldende medlemstal er det oplagt for folkekirken at vende blikket mod det potentiale af nydanske kirkegængere, som ikke har valgt en migrantmenighed, og som vil kunne tilføre folkekirken ny og værdifuld inspiration.

Men hvad skal der egentlig til, for at nydanskere føler sig hjemme i folkekirken?

Eksotisk etiopisk/eritreansk Verdensfrokost

Første søndag i november dannede Sct. Andreas Kirke i København rammen om en eksotisk etiopisk/eritreansk Verdensfrokost tilberedt af migrantmenigheden Emmanuel Etiopiske menighed.

Menigheden serverede nationalretten injerra og wått, sang og fortalte.

Den velbesøgte Verdensfrokost markerede samtidig afslutningen på konferencen Menigheder på tværs arrangeret af Tværkulturelt Center i samarbejde med en række københavnske menigheder m.fl.

Læs mere >>

Tværkulturelt Centers Projekt Verdensmiddage handler om at åbne døren og berede plads for mennesker, der er kommet hertil udefra. 
Når vi vover at lukke mennesker ind, der er anderledes, får vi selv tifold igen. At byde en syrer, afrikaner eller iraner velkommen i fællesskabet er en handling, som i den kristne tro indebærer et løfte om velsignelse.

Som en herboende afrikansk præst for nylig udtrykte det: En mangfoldig kirke er en stærk kirke! 

 

 

Den første verdensmiddag

En fredag i oktober dannede den nyrenoverede præstegårdsladen i Græsted rammen om den første verdensmiddag i den nordsjællandske stationsby. Bag det nyskabende tiltag står sognepræst Troels Toft og en dansk/congolesisk initiativgruppe i samarbejde med Tværkulturelt Center . Læs mere >>