Indbetalinger til Region Danmark

Indbetalinger til Y’s Men Region Danmark kan foretages på følgende konti:

Danske Bank: Reg.nr. 0994 kontonr. 3113922

 (Husk at oplyse afsender og formål)

 

Skattefradragsberettigede gaver

Indbetalinger med skattefradrag kan foretages på nedenstående konti:

Danske Bank: Reg.nr. 9570 kontonr. 11803989

HUSK at angive personnr. og afsender ved indbetaling.

Y´s Men Region Danmark er af SKAT godkendt til at modtage gaver med fradrag, jf. LL §8 A. 

AKTUELLE skattefradragsregler: Alle beløb uanset størrelse medfører automatisk fradrag i skatten, når navn og cpr. nr. oplyses ved indbetaling. Personlige gaver kan i 2018 maximalt fratrækkes med i alt kr. 15.900 pr. person pr. år (L.L. § 8A).

 

Indbetaling til projekter m.v. - anfør en af nedenstående K numre:

       K7710   Regionsprojekter 2018-19  

       K7740   Central Øst Europa Regionsprojekt 2018-19

       K7810   YES - Y’s Extension support

       K8020   BF – Brotherhood Fund (frimærker)

       K8110   TOF – Time of Fast

       K8210   ASF Alexander Scolarship Fund 

       K8310   EF - Endowment Fund/extensionmidler

       K9055   Extension i Centraleuropa