Hospitalsskibet AFRICA MERCY har været på værft i sommer

Skibet er netop den 11. august ankommet til havnebyen Conakry i Guinea i Vestafrika.

Sideløbende med behandling og operationer af patienterne træner Mercy Ships lokale fagfolk i 10 forskellige specialer.

Y's Men støtter træning af læger og sygeplejersker i brug af narkose ved behandling af børn. Det første kursus afholdes til december.

I Guinea venter tusindvis af patienter på hjælp. Snart kan operationsstuerne åbnes og de frivillige medarbejdere begynde det livsforvandlende arbejde.

Kapaciteten på operationsstuerne rækker til at operere mellem 1.700 og 2.300 patienter de kommende 10 måneder. 

Tandklinikken i land, som også drives af Mercy Ships frivillige har endnu større kapacitet og beregner at kunne hjælpe mellem 8.000 og 11.000 mennesker. 

Du kan støtte via Mobile Pay
24 77 57 89

Projekt med fradragsret 2018

Undervisning og træning af lokale faggrupper

Med dette projekt planlægger vi give støtte til 48 – 64 kursusdeltagere med henblik på undervisning til bedre anæstesi med fokus på bedre behandling af børn i Guinea


Fakta

STRUKTUR OG FORMÅL

Mercy  Ships  er  en international humanitær hjælpeorganisation  grundlagt  i Schweiz  i 1978. For  at  kunne  yde  gratis  lægehjælp  til  verdens  fattigste  gennem  sundhedsydelser  og livsforvandlende operationer mobiliserer Mercy Ships mennesker og ressourcer på verdensplan. Sideløbende opbygger vi lokale klinikker og videreuddanner lokalt sundhedsfagligt personale.

[læs mere]