STØTTE TIL PROJEKTER

Y’s Men Region Danmark yder hvert år støtte til ét eller flere projekter, som udvælges blandt indkomne ansøgninger.

Y’s Men Region Danmark yder hvert år støtte til ét eller flere projekter, som udvælges blandt indkomne ansøgninger.

Interesserede opfordres til at indsende ansøgning om økonomisk støtte til et projekt, der planlægges igangsat i 2019-2020 enten i Danmark eller udlandet.

Det samlede støttebeløb, som forventes indsamlet i perioden juli 2019-juni 2020 antages at blive på DKK 1.400.000. Der er tale om et engangsbeløb, som kan deles på flere ansøgere/projekter.

I vurderingen af ansøgningerne vil Regionsrådet lægge vægt på, at:

1) Projektet gennemføres på basis af et kristeligt eller humanitært idégrundlag.

2) Projektet tilgodeser en aktiv udvikling til gavn for mennesker.

3) Støtten er en nødvendighed for at projektet kan igangsættes/gennemføres.

4) Y’s Men i indsamlingsperioden, som er juli 2019 - juni 2020, kan følge projektet, bl.a. ved at den projektansvarlige leverer billeder og artikler med omtale af projektet, som kan kommunikeres til medlemmerne via regionens interne medier

5) Der kan indgå unge og/eller seniorer som volontører i kortere eller længere perioder.

 

Ansøgningsskema kan hentes her>>

eller rekvireres pr. e-mail til sekretaer(at)ysmen.dk, hvor yderligere oplysninger også kan rekvireres.

Ansøgninger med bilag kan fremsendes pr. e-mail til sekretaer(at)ysmen.dk

 

Ansøgninger modtaget efter den 15. oktober 2018 kan ikke forventes at komme i betragtning.