STØTTE TIL PROJEKTER

Y’s Men Region Danmark yder hvert år støtte til ét eller flere projekter, som udvælges blandt indkomne ansøgninger.

Interesserede opfordres til at indsende ansøgning om økonomisk støtte til et projekt, der planlægges igangsat i 2018-2019 enten i Danmark eller udlandet.

Det samlede støttebeløb, som forventes indsamlet i perioden juli 2018-juni 2019 antages at blive på DKK 1.500.000. Der er tale om et engangsbeløb, som kan deles på flere ansøgere/ projekter.

I vurderingen af ansøgningerne vil Regionsrådet lægge vægt på, at:

  1. Projektet gennemføres på basis af et kristeligt eller humanitært idégrundlag.
  2. Projektet tilgodeser en aktiv udvikling til gavn for mennesker.
  3. Støtten er en nødvendighed for at projektet kan igangsættes/gennemføres.
  4. Y’s Men i indsamlingsperioden, som er juli 2018 - juni 2019, kan følge projektet, bl.a. ved at den projektansvarlige leverer billeder og artikler med omtale af projektet, som kan kommunikeres til medlemmerne via regionens interne medier
  5. Der kan indgå unge og/eller seniorer som volontører i kortere eller længere perioder.