12.04.2016

Vi nærmer os med hastige skridt WORLD MALARIA DAY den 25. april. Hvorfor nu ”fejre” denne dag hvert år – jo! så længe der fortsat er mange mennesker – specielt børn under 5 år – der dør som følge af malariamyggens stik, så er der god grund til at støtte dette internationale projekt.

Hvad kan vi gøre?

Sælge kunstkort til fordel for projektet – overskuddet går til indkøb af malarianet m.v., som distribueres i landene Sierra Leone, Kenya og Indien, idet Y’s Men International er tildelt disse 3 lande.

Kunstkortene rekvireres via Aulum-klubbens hjemmeside >> 

Hvad kan vi ellers gøre?

Indbetale bidrag til projektet til regionsskatmesteren på reg. nr. 2380 kontonr. 6446277195.

Y's Men region Danmark og Y's Men International støtter stadigvæk Roll Back Malaria projektet ved salg af kunstkort.

Se mere >>

Det internationale samarbejde som Y’s Men International Region Danmark deltager i omkring ROLL BACK MALARIA, har netop markeret 500 dages milepælen for afslutningen af projektet. Læs mere >>

Malaria-situation 2014

Vi befinder os på et afgørende og spændende tid i kampen mod malaria. Fremskridt inden for behandling og forebyggelse, sammen med streng planlægning og opstilling af mål på lande og de vigtigste gennemførelsesbestemmende partnere, giver os optimisme.

Læs mere >>


 
 

Vi viser socialt ansvar

Her er et lille mærke som klubber og butikker/virksomheder kan anvende, hvis de ønsker at skilte med at de påtager sig et socialt ansvar. Det kan anvendes på hjemmesider, i annoncer og tilbudsaviser.

Peg på logoet så det forstørres  - højreklik derefter og kopier eller gem billede som .....