Støtte for St. Mathew’s Schools i Bangladesh

”Skoleudvikling i Bangladesh”, hvor formålet er at støtte udviklingen på 3 eksisterende engelsksprogede grundskoler med forbedringer af de fysiske faciliteter og med pædagogisk udvikling af lærerne. Bl.a kan nævnes at legepladserne indrettes efter dansk tradition. Skolerne bygger både på en bangladeshisk kulturarv og på grundlæggende kristne værdier om ligeværd og respekt for mennesket.

Skolerne arbejder aktivt for at involvere forældrene i dagligdagen og i skolebestyrelser og fremmer derigennem også forældrenes forståelse for demokrati, ligeværd og religiøs tolerance. Skolerne optager elever og har personale fra alle religiøse samfund: islam, hinduisme og kristen-dom. Målet er at skolernes drift bliver økonomisk uafhængig af støtte fra Danmark.

Skolerne har eksisteret siden 2005. Al information, herunder status for projektets fremdrift og projektets økonomi, vil blive tilgængelig på hjemmesiden: www.smsbangladesh.dk

Hertil kommer, at projektet skal gøres synligt for klubbers medlemmer ved informationsmaterialer til Regionens hjemmeside og til DG’ere.

Projektet søges støttet med kr. 700.000,-