Nyhedsbrev fra Bangladesh – nov/dec 2017

International koordinator i SMS-Bangladesh Filip Engsig-Karup er for kort tid siden vendt hjem fra et besøg i Bangladesh. Her har han drøftet igangsætningen af det byggeprojekt, som Y’s Men Region Danmark støtter som regionsprojekt i perioden 2017-18. Den vigtigste del af projektet er opførelsen af en ny skolebygning i byen Pirganj.

Det følgende er Filips rapport:

Nogendro Nath Bormon er projektdirektør for SMS i Bangadesh. Nogen (i daglig tale) orienterede mig grundigt om den ansøgning, som for kort tid siden er blevet indleveret til myndighederne. De forlanger nemlig, at alle de beløb, der ønskes sendt ind i landet, skal godkendes af dem. På den måde kan de følge med i hvor store beløb der modtages og til hvilke formål. Det gør de fordi de er bange for at der flyder penge ind i landet til at finansiere terror Vi forventer, at godkendelsen går igennem inden jul. 

[læs mere]


Støtte for St. Mathew’s Schools i Bangladesh

”Skoleudvikling i Bangladesh”, hvor formålet er at støtte udviklingen på 3 eksisterende engelsksprogede grundskoler med forbedringer af de fysiske faciliteter og med pædagogisk udvikling af lærerne. Bl.a kan nævnes at legepladserne indrettes efter dansk tradition. Skolerne bygger både på en bangladeshisk kulturarv og på grundlæggende kristne værdier om ligeværd og respekt for mennesket.

Skolerne arbejder aktivt for at involvere forældrene i dagligdagen og i skolebestyrelser og fremmer derigennem også forældrenes forståelse for demokrati, ligeværd og religiøs tolerance. Skolerne optager elever og har personale fra alle religiøse samfund: islam, hinduisme og kristen-dom. Målet er at skolernes drift bliver økonomisk uafhængig af støtte fra Danmark.

Skolerne har eksisteret siden 2005. Al information, herunder status for projektets fremdrift og projektets økonomi, vil blive tilgængelig på hjemmesiden: www.smsbangladesh.dk

Hertil kommer, at projektet skal gøres synligt for klubbers medlemmer ved informationsmaterialer til Regionens hjemmeside og til DG’ere.

Projektet søges støttet med kr. 700.000,-