BF - legater

Et BF-legat er en investering i fremtidens Y's Men’s bevægelse og skal virke inspirerende, igangsættende og forpligtende for den, som modtager et legat. I årenes løb har et stort antal danske Y's Men fået tildelt et sådant legat. At få tildelt et BF-legat indebærer visse forpligtelser.

Modtageren rejser til den bevilgede destination for at opleve klublivet blandt Y’s Men på det sted og for at udveksle Y’s dom med disse mennesker.

Tildelingen af BF-legatet medfører også den forpligtelse, at vedkommende efter hjemkomsten skal aflægge en rapport over for regionsledelsen.

Tillige skal legatmodtageren i ønsket omfang stå til rådighed i region, distrikter og klubber i hele regionen for at berette om sine oplevelser i det fremmede.

 

BF legat rejsende

Se hvilke Y's Man der har fået et BF Legat.

Har du kendskab til nogen der har fået et legat og ikke er med  med på listen send besked til: info@ysmen.dk

 

Ingen liste tilgængelig for tiden.