Godt nytår

Kender jeg jer ret, går I og glæder jer, til igen, at kunne starte på et nyt Y`s Men`s år.

Ikke mindst fordi vi nu kan starte op igen efter Coronakrisen.

Men hvert år ser vi frem til hvad næste år bringer, med nye ledelser, ny præsident, nyt præsidie, nye udvalgsformænd, ny distrikts ledelse, ny regionsledelse. Jo, vi regner med at det kommende Y`s Men`s år vil bringe nyt.

Selvom vi er nogle, der har været med til at starte på et nyt klubår mange gange, ja, så ser vi frem til det med en vis forventning, hvad bringer det af nyheder, kan den nye ledelse leve op til vore forventninger, glemmer de noget af det vi ikke kan undvære, eller bringes der nye ting ind, som vi skal til at forholde os til.

Det kommende år bringer noget nyt med sig.

I forlængelse af region Danmarks generalforsamling den 15. august, i Vingstedcentret skal Tænketankens rapport og værktøjskasse præsenteres, og det bringer i hvert fald noget nyt ind i klubbens liv.

Under temaet ”En bevægelse i bevægelse” lægges der op til, i større grad end før, at se grundigt på vores klubliv. Det er altid en sund beskæftigelse at se på den måde vi lever sammen på i klubben, men det skal da gøres så behændigt, at man ikke støder nogen eller skader et godt samvær, så gør det, men pas på hvordan I får det gjort.

Vores berettigelse som Y`s Men er klar.

Vi vil være med til at skabe en bedre verden, vi vedkender os at pligt til følges af retten til, vi bærer ansvar og vi er et frivilligt arbejde der nytter og hjælper.

Eller må jeg sige klubmedlemmer der bakker op omkring et motto som: Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden.

Det er også vigtigt at se sin egen klub som en enhed, hvor det enkelte medlem har et ansvar, og hvor vi i vores bevægelse bakker op om hinanden. Derfor er vores struktur lidt overdimensioneret i forhold til vores bevægelses størrelse. Det er vigtigt at kunne se helheden i vores bevægelse, eller som jeg personligt ser det, se storheden.

En Y`s Men`s klub er ikke bare en middags- og foredragsklub, men en del af noget stort som virker over hele verden. Det må vi mærke efter i vores klubliv, og det er det som vi skal her i det kommende klubår.

Teamet omkring RSD-funktionen Klubbens liv, udvikling og læring, står klar, også hvis I har brug for at se på jeres måde at leve med hinanden i jeres klub. Vi vil ikke pege på hvad der er rigtigt eller forkert, det bestemmer i selv i jeres klub, men vi kan måske hjælpe jer med metoder der kan afdække hinandens opfattelser af hvad der er vigtigt for netop jeres klub og hvad I er sat i verden for.

Så nu hvor vi står overfor et nyt Y`s Men`s år, var det vel på sin plads med et nyt års fortsæt.

Ja, det kommende klubår ser vi ind på hinanden og vores klubliv. Beviser vores berettigelse og vores sammenhæng i vores store bevægelse.

Vi er nødvendige for hinanden i klublivet, i distriktet, i regionen, i vores store verdensomspændende bevægelse som helhed. Vi er Y`s Men sammen!

Godt nyt år!

Niels Hejslet

RSD for Klubbens liv, udvikling og læring.