Hvad skal der til for at gøre Y’s Men attraktiv?

Er det helt grundlæggende spørgsmål som Tænketanken skal beskæftige sig med. En tænketank, der er nedsat af regionsledelsen i november 2018.

Tænketankens formål er at fremkomme med forslag til, hvor Y’s mens bevægelsen kan forny sig, så bevægelsen også i 2025 og fremover vil fremstå som en attraktiv forening, der tiltrækker og fastholder medlemmer til at gå med i tjenesten og være en del af kammeratskabet.