I tænketanken er vi lige nu i den fase, hvor vi er nysgerrige, afdækker og opsøger viden. En spændende fase hvor de konkrete output er meget små, men samtidig giver os viden og inspiration til det vere arbejde.


Vi har hidtil været nysgerrige på – og drøftet

  • Tjenestebegrebet – hvordan skal/kan det forstås i en nutidig sammenhæng
  • Attraktiv klub – hvad kendetegner en attraktiv klub anno 2020
  • Den fremtidsgodkendte folkekirke” af Birgitte Kragh Engholm. Vi har sammen med Birgitte været nysgerrig på, hvorvidt der kan drages paralleller til traditionsrige folkekirkelige foreninger, i dette tilfælde Y’s men.
  • Image- og kendskabsanalyser – hvordan opfatter vi os selv og hvordan ser omverdenen os.
  • Hertil kommer en række interviews med KFUM og KFUK, FDF samt spejderne. Interviews hvor vi er nysgerrige på deres opfattelse af Y’s men.

Men vi har også brug for hvad du tænker.
Hvad tænker du der er vigtigt tiltag til fornyelse af Y’s men, så vi bliver i stand til at tiltrække nye medlemmer og dermed er med til at opretholde Y’s mens fortsatte eksistens – også efter 2025.

Så hvad tænker du, der skal til af forandringer, justeringer eller nye tiltag?

Hold dig ikke tilbage og send dit forslag, stort som lille, til lederen af teamet omkring tænketanken Erling Birkbak, mail

Ingen forslag er for ”små” - skriv det du tænker – måske kan det være et grundlag for drøftelse på et internt møde i klubben.