Tænketanken er i fuld gang

På trods af Corona og alle tiltag til at isolere denne virus arbejder Tænketanken støt videre. Dog mødes vi ikke rent fysisk (vort sidste fysiske møde var ultimo februar måned). Så må vi tage andre midler i brug.
Indtil videre har vi fortsat en bagkant, der hedder
• Præsentation til regionsrådsmødet ultimo juni måned
• Med efterfølgende præsentationer på Verdenskonvent og generalforsamling i Odense


Ny fase
Hidtil har vi været nysgerrige og brugt masser af tid på indsamling af materialer, informationer, fået inspiration og resultatet af Image og kendskabsanalysen.
Ligeledes har vi været en del rundt i klubber og distrikter for præsentation og drøftelse af vores arbejde. Så vi sidder med rigtig mange input.

Og alle disse input er vi ved at bearbejde. Ud fra devisen

  • • Hvad er vigtigst at tage fat i ?
  • • Hvordan er det vigtigt/den rigtige timing til at gøre det?

Og vi kan roligt sige: det er et kæmpearbejde. Men mon ikke der kommer noget
konstruktivt ud af det. Det håber vi.


Det ligger allerede nu fast
Alt er ikke i spil. Og alt er ikke til drøftelse.
Grundlæggende vil vi ikke ændre ved vores formålsparagraf. Det handler fortsat om tjeneste og fællesskab. Ligesom det kristne værdigrundlag ligger fast.
Det der er i spil, er indhold og måderne vi gør tingene på. Er vi i trit med forventninger til Y’s men i 2020 og det samfund, vi er en del af?
Samfundsmæssigt er der sket meget gennem de sidste årtier. Begrebet frivillighed og engagement har ændret sig (aldrig har der været større frivillighed
end, der er i dag – men det er på andre betingelser). Foreningslivet og ikke mindst de kirkelige foreninger har undergået store forandringer gennem de
sidste 30 år. Og vi er nødt til at være i bevægelse, hvis vi fortsat skal være attraktive.


I tæt dialog
Vi er i tæt dialog med regionsledelsen. Vi deltager (fast) på regionsrådsmøderne, ligesom vi jævnligt drøfter med/mødes med regionsledelsen.

Der er eksempelvis aftalt møde den 1. maj, hvor vi vil præsentere, hvor vi er på dette tidspunkt – samt forslag til implementering.
Implementeringen bliver ikke enkel. Det kræver fokus, fokus og fokus fra alle sider.
Har du forslag til implementering, så hold dem endelig ikke for dig selv.
Vi fik på det seneste følgegruppemøde en rigtig god drøftelse og mange input med herfra.


Hvad kan I tage med ud på møder m.m
Afhængig af Corona er det i denne tid typisk sæson for distriktsmøder m.m. Og det vil, efter vores opfattelse, være unaturligt ikke at berøre det arbejde, der arbejdes med i tænketanken.
Vi håber, at I i distrikterne har en tæt dialog med jeres repræsentant i følgegruppen. Og giver den enkelte plads til at bringe tænketankens arbejde i spil.
.
Har du input
til, hvordan y’s mens bevægelsen kan være en attraktiv klub også i 2025, så lad os det endelig vide.
Indtil videre kan input tælles på én hånd (og så er der endda fingre i overskud).


Vi har brug for, at alle perspektiver og synspunkter kommer til udtryk. Så send dem endelig til tænketanken. Dette kan gøres via mail til birkbak@kfumspejderne.dk. Vi tager imod alle inputs, store som små.