Challenge 22

100 DAYS MEMBERSHIP CAMPAIGN

I 2022 fejrer vores organisation 100-års jubilæum. At være klubbmedlem i denne historiske periode er et stort privilegium. Vi har fået en vidunderlig arv, men hvad vil vi videregive?

Challenge 22 er den operationelle plan for at styrke vores bevægelse, der inkluderer strategiske trin for udvidelse til 30.000 klubmedlemmer i 3.000 klubber og 100 lande inden 2022.

Challenge 22 forpligter hvert klubmedlem til at arbejde kollektivt for vores store internationale bevægelses fælles og fremtid. Hvis vi skal nå de skitserede mål, skal alle være begejstrede og engagerede. Det er her vi har brug for din hjælp.