Info om COVID-19

Regionsledelsen følger udviklingen. Vi er ikke eksperter i ledelsen og kan derfor kun anbefale, at man til alle typer af Y's Men's arrangementer følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud.

Der er stadigvæk 5 måneder til verdenskonferencen/regionskonferencen i august. Hold dig opdateret om situationen vedrørende dette arrangement på regionens hjemmeside www.ysmen.dk og på www.ysmen2020.dk

 

Link til mere information

Sundhed og ældreministeriet..

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

 

ambien online