Info om COVID-19

Regionsledelsen følger udviklingen. Da Regionsledelsen ikke er eksperter i Covid-19, kan vi derfor kun anbefale, at man til alle typer af Y's Men's arrangementer følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud.

Der kommer hele tiden nye restriktioner og anbefalinger fra myndighederne og det er ikke nemt for os at holde alle opdatereret med nye oplysninger og restriktioner, derfor henviser vil til: https://coronasmitte.dk/

coronasmitte.dk findes de almene regler og restriktioner vedr. covid-19. På kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk under covid-19 kan findes de særregler og undtagelser, der gælder bl.a.  for vores mødevirksomhed i Y´s Men. En del, har vi erfaret, tror fejlagtigt, at vi hører under kirkeministeriets regler.

Link til mere information

Sundhed og ældreministeriet..

https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar