Ansvarsforsikring for erhverv - arrangøransvarsforsikring - 670.8.043.626

Forberedelse og afholdelse af, samt oprydning af arrangementer, indeholdt foredrag samt et live band. Der vil være mellem 800-900 gæster pr. arrangement. Opbygning og nedtag-ning er inkluderet i dækningen.

 

https://sleepingpills365.net