Generalforsamling 2021 i Struer

Vi inviterer til Generalforsamlingen 2021 på Energipark, Morten Andersens Passage 7, 7600 Struer.

Generalforsamlingen er udsat til den 7. august