Generalforsamling 2020 på Vingsted Centret lørdag den 15. august 2020.

Det er glædeligt, at vi nu kan mødes og bl.a. holde vores generalforsamling nogenlunde, som vi plejer.

Vi havde planlagt et møde d. 3. okt. i Vingsted. Dette er nu aflyst og vi holder generalforsamlingen med fysisk fremmøde d. 15. aug. i Vingsted Hotel & Konference Center, som tidligere meddelt. Vi starter med morgenkaffe kl. 9.30 og regner med at arrangementet slutter kl. 16

TILMELDING

Tilmelding foretages på vores hjemmeside www.ysmen.dk. - https://www.collect.nu/YMD/Generalforsamling2020

Tilmelding senest d. 1. aug. Husk at udskrive og medbringe kvitteringen til Vingsted Hotel & Konferencecenter.

Man kan tilmelde sig til generalforsamlingen om formiddagen, til Tænketankens fremlæggelse af deres arbejde om eftermiddagen eller hvad vi håber de fleste gør til begge dele.

Regionen betaler for formiddagskaffe og eftermiddagskaffe, frokost ind i mellem er for egen regning. Betales ved tilmeldingen.

Alle klubber skal ifølge vore vedtægter være repræsenteret til generalforsamlingen, men vi håber rigtig mange i øvrigt vil slutte om  dette første større møde i Y´s Men´s regi efter coronaens nedlukning af nogle aktiviteter i en periode. Vi regner med en relativ kort generalforsamling.

Vi har modtaget 2 kandidater til RDEE jobbet, Erling Birkbak, Brædstrup og Carsten Mortensen, Bjerringbro.
Dagsorden og dagsprogram udsendes senere.

Tænketanken blev nedsat i efteråret 2018 for at komme med oplæg til, hvordan vi gør Y’s Men’s bevægelsen attraktiv i 2025 og fremover. Attraktiv for at kunne fastholde medlemmer og tiltrække nye. “En bevægelse i bevægelse” er overskriften på oplægget, Tænketanken har arbejdet med. Brænder du for at være med til at skabe fornyelser? Eller vil du blot høre om oplæggets indhold? Så lægger Tænketanken sit oplæg frem, vi vender og drejer det og skaber mulighederne for, at du kan være med i den videre fornyelse. På den ene side er det en rigtig stor opgave og på den anden side handler det om at tage de (små) skridt. Så mød op om eftermiddagen den 15. august. Tænketanken lover at gøre det vedkommende, nærværende og muligheden for at skabe energi.

Varsling af generalforsamlingen den 15. august 2020

Regionens generalforsamling gennemføres som tidsmæssigt planlagt lørdag d. 15. aug. med de frister, der er meldt ud om varsling, forslag til RDEE, emne forslag til stillingtagen på generalforsamlingen etc. Se  kalender.

Mødet afholdes på Vingsted Hotel & Konferencecenter

§ 24
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned. På den ordinære generalforsamling skal præsidierne for alle chartrede klubber i regionen lade sig repræsentere (VR 600-602).
Medlemmer fra uchartrede klubber har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret (VR 603).
Senest 12 uger før den ordinære generalforsamling udsendes til alle regionens klubber og Distriktsledere en forhåndsmeddelelse om tid og mødested for generalforsamlingen med angivelse af frist for indsendelse af forslag til vedtagelse eller emner til drøftelse, herunder forslag til kandidater til Regionsleder Elect Elect (RDEE) (VR 604-605).
Senest 4 uger før den ordinære generalforsamling udsendes til alle klubber i regionen og Distriktsledere en endelig indkaldelse bilagt dagsordenen og Regionsledelsens forslag til årsregnskab, budget for det kommende klubår samt forslag til kontingent.
 

Vigtige datoer
• Lørdag 23. maj 2020 udsendelse af Forhåndsmeddelelse senest 12 uger før generalforsamlingen
• Fredag 12. juni 2020 Sidste frist for forslag til generalforsamling herunder forslag til RDEE
• Lørdag 20. juni 2020 15.00 Regionsledelsesmøde -evt. gl. og nye - Auning Auning Sognehus
• Lørdag 27. juni 2020 Regionsrådsmøde
• Lørdag 18. juli 2020 Udsendelse af endelig indkaldelse til generalforsamling
• Lørdag 15. august 2020 Generalforsamling - Regionen