Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Y's Men Region Danmark.

Dagsorden og bilag kan ses på vores intranet, og udsendt til klubberne, DG og regionsledelsen. Alt er også optrykt i generalforsamlingshæftet, som I får udleveret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen og regionskonferencen finder sted den 15. juni i Silkeborg.

Se hæftet her....