En bevægelse i bevægelse?

Tænketankens oplæg danner grundlag for mange drøftelser i de enkelte klubber.

Regionsledelsen har besluttet at nedsætte et Inspirationsudvalg, der skal understøtte det fremtidige arbejde med ”En bevægelse i bevægelse?”.

Et af de væsentlige metoder, der tages i brug er etablering af et korps af ildsjæle. Ildsjæle der brænder for at være med til at skabe bevægelsen. Lokalt. Være med til at hjælpe klubberne med det videre arbejde. Med til at iværksætte de nødvendige dialoger og hjælpe den enkelte klub til at finde muligheder.

Du Finder Tænketankens rapport i menuen til venstre. Kommer senere, siden er under udvikling

 

udvalg