Det er teamet opgaver:

  • At vejlede distrikter og klubber til at drøfte og beslutte klubbens fortsatte arbejde og udvikling i samarbejde med distriktsledelsen, klubledelse og regionsledelse.
  • At støtte de klubber som har det svært med udviklingen af klubben, hvor vi gerne deltager ved den vanskelig samtale om klubbens fremtid, hvor vi tilbyder vores hjælp til en afklaring af fremtiden.
  • At tilbyde konsulentbistand til de klubber, som har behov for en afklaring af deres fremtidig udvikling.
  • At give støtte og vejledning til de klubber med få medlemmer, så klubben bliver fremtidssikret. Vi sætter fokus på nye muligheder for klubbens udvikling.
  • At bruge regionens hjemmeside og nyhedsbreve og herigennem give oplysninger om de enkelte klubbers muligheder for en fremtidig udvikling af klubberne.
  • At samarbejde med inspirationsudvalget, udvalget til udvikling af nye klubber og de øvrige tjenesteledere.
  • At understøtte regionsrådet og regionsledelsen med råd og vejledning i forhold til teamets/ udvalgets opgaver.

 

Kontakt teamet hvor vi i fællesskab aftaler indholdet af mødet i distrikter og klubber.