Praktiske oplysninger - Bureau

I forbindelse med konferencen kan spørgsmål rettes til bureauet i foyeren. Der vil være bemanding den største del af tiden.
I perioder uden bemanding er der et skilt med oplysning om telefonnummer (4019 7193 / 2719 8080), hvor man kan få hjælp.

Fotos
Der gøres opmærksom på at der vil blive optaget fotos under konferencen og nogle vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden.

Ved tilskadekomst eller ulykke – ring til

LÆGEVAGTEN Region Midtjylland – 7011 3131

ALARMCENTRALEN – 112

Spørgsmål vedrørende konferencen kan rettes til

Konferencen / festaften
Arne Braüner
abr@mail.dk - 4028 0878

 

Gudstjeneste: Gustav Madsen
gustavmadsen@mail.tele.dk
2343 4127

 

Ledsagertur: Annalis Jensen
jensenannalis@gmail.com
2096 6314

 

Bureau: Peter Gamst
petergamst59@gmail.com
2719 8080

 

Tilmelding: Hans Erik Christiansen
​​​​​​​he.christiansen@gmail.com
4019 7193