Praktiske oplysninger - Bureau

Spørgsmål rettes til konferenceudvalget ved Arne Braüner: abr@mail.dk

eller for betalinger, Hans Erik Christiansen: he.christiansen@gmail.com

Fotos
Der er optaget fotos under konferencen og nogle vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden og bliver lagt ud på OneDrive

Tilmelding er lukket

Skal ske ved telefonisk ved henvendelse til..Hans Erik Christiansen, tlf. 4019 7193 
(hverdage mellem kl. 17 og kl. 19).

Hvis du bliver forhindret i at deltage, vil du ved framelding inden den 12. april 2019 få hele det indbetalte beløb tilbage.

Ved framelding efter den 1. maj 2019, vil der ikke ske tilbagebetaling.

Tilbagebetaling
Foretages efter regionskonferencen er afholdt.
Ved afbud pga. tilskadekomst eller alvorlig sygdom kan anmeldelse om erstatning af det indbetalte beløb sendes til din egen rejseforsikring.