En bevægelse i bevægelse?

Er overskriften på det oplæg, som Tænketanken afleverede til regionsrådet og regionsledelsen, lørdag den 27. juni.

På baggrund af analyser, interviews og drøftelser, internt som eksternt, anbefaler Tænketanken nødvendigheden af, at der skal ske noget ”helt nyt”, hvis Y’s men’s bevægelsen fortsat skal være attraktiv i 2025 og fremefter.

Klubberne er forskellige steder. Der er derfor ikke én samlet løsning, men en palette af løsningsmuligheder.

Rapport identitets og  image analyse

Tænketankens rapport

Værktøjskassen​​​​​​​