Annoncelodsedlen - en god indtægtskilde.

Foto og tekst//Poul E. Petersen

Nibe og Støvrings Y’s Men’s Clubber havde deres årlige uddeling af de indkomne midler fra annonce lodsedlen som de har i fællesskab til støtte for de uniformerede korps og kredse.

Af de fjorten uniformerede grupper der repræsenterede kredse og tropper var de fleste mødt frem til overrækkelsen der blev foretaget af Christen Kristensen fra Nibe Y’s Men’s Club der i sit indlæg kunne rose de fremmødte, for deres indsats, og meddele at ikke færre end 11 af tropperne havde opnået en bonus for en ekstra indsats. Der blev omsat for ca. 145.000 og det gav et beløb på godt 49.000 til fordeling mellem korps og tropper alt efter opnået salg.

Aftenens taler borgmester Mogens Gade Jammerbugt Kommune
Overrækkelsen foregik i Sognegården i Støvring, og i forbindelse med overrækkelsen havde man inviteret borgmester Mogens Christen Gade (V) fra Jammerbugt Kommune. Hvilket må siges at være et godt valg som aftenens taler, Mogens Gade der selv er spejder og har været det siden sine drengeår i Skovsgård.
Mogens Gade holdt en varm og inspirerende tale om sin barndom, opvækst og karriereforløb og ikke mindst den politiske karriere. Der blev draget mange paralleller til spejderbevægelsen både som menig spejder og senere til lederpositioner inden for bevægelsen. Mogens Gade understregede hvad det vil sige at efterleve de idealer man som spejder tilegner sig, og som man kan bruge i sin karriere og ikke mindst i politik, hvor begreber som ærlighed og forståelse er gode leveregler. Borgmesteren beklagede at han grundet en travl dag ikke nåede hjem og skifte til sin spejderuniform som han er stolt af, og gerne bærer offentligt, når der er mulighed for det og hentydede til en uniformering altid sender et signal, og pegede på sit jakkesæt med slips, og med et smil hentydede til sin borgmesterstilling. Mogens Gade fik med sin levende fortælling og små anekdoter tilhørerne til at bryde ud i latter mange gange i løbet af det timelange foredrag. Mogens Gade understregede også flere gange at >> man går ikke til spejder, - man er spejder<<

Tilbage til nyhedslisten