Billund Y's Men uddeler gaver til lokale foreninger.

Aage Mølby fra Billund Y’s Men’s Club overbringer en pengegave til Freja Dyrberg, mens lederen Heidi Dyrberg ser til. De kommer begge fra De Grønne Pigespejdere i Grindsted.

Billund Y's Men's Club er sammen med 137 andre klubber i Danmark, som tæller ca. 3650 medlemmer, med til at støtte mange forskellige projekter både i Danmark og ude i den store verden. 

Y's Men Billund har lige uddelt 38.700 kr. til 11 forskellige foreninger fra Billund og nabobyerne, og det er alle spejderorganisationer, KFUM & KFUK-foreninger og KFUM Idræt.  De har alle været med til at afvikle vort årlige loppemarked, som kræver flere fysiske kræfter end klubbens medlemmer selv har.

Når vi år efter år kan afvikle vort årlige loppemarked, skyldes det i høj grad alle de frivillige hjælpere, samt de erhvervsdrivende som stiller lastbiler og containere til rådighed.

Af alle de midler der indsamles, går en meget stor del til velgørenheds projekter ude i verden, og som ofte er mere langsigtede projekter, som ofte er en håndsrækning til børn og unge.

Klubben skal bl.a. have en "Time of fast" aften nu i februar, hvor en fra ACTIVE CARING kommer og fortæller om uddeling af 2.100 julegaver til fattige familier i Rumænien, som frivillige og skolebørn har pakket ind. 

Tilbage til nyhedslisten