Børnenes U-landskalender

Julekalender og Regionsprojekt 2017 - 2018

Køb børnenes U-landskalender – projektet for u-landskalenderen er at forhindre børnene i Bangladesh, Dhakas slum, at droppe ud af skolen.

Uddannelse er en afgørende fakta i kampen mod fattigdom og at blive gift i en alt for tidlig alder. Eller at blive sat til et nedslidende arbejde for at hjælpe til med at forsørge familien.

Der er et stort behov for at gøre en indsats for at stoppe denne form for ”menneske handel”. At vi med et lille beløb og indsats er med til at give disse piger en fremtid med uddannelse og selvværd.

Y’s Men’s klubberne i Danmark ”vedkender sig den pligt der følger med enhver ret”. I klubåret 2017 – 2018 donerede Y’s Men godt 1.000.000,- kr. til skoleprojektet i Pirganj, Bangladesh. En skolebygning til ca. 200 børn, lærerkurser, IT udstyr, skolehjem samarbejde mv.

Skolebygningen, der blev indviet den 13. januar 2019, fungerer rigtig godt. Rammerne er gode og elevtallet på skolen er stigende, nu ca. 150 elever. Der er en stor glæde over disse nye og rummelige faciliteter og Y’s Men Region Danmark har sat sit navn og logo på skolens mur ved indgangen.

Y’s Men har givet meget mere end blot en skolebygning - Y’s Men er medvirkende til at sætte uddannelse og hermed udvikling i højsæde. Skolens leder skal være kristent og værdigrundlaget er blandt andet respekt og ligeværd. Respekt og ligeværd er bestemt ikke en selvfølge i Bangladesh - kvinden er altid en ”andens”.

Med uddannelse som fokus er Y’s Man med til at forebygge fattigdom og barnebrude. Når en pige er i skoleforløb, forebygger dette ofte at pigen bliver gift som barn, 11 – 17 år. Dette er ganske vist en del af kulturen, men ulovligt i Bangladesh for en pige at blive gift under 18 år.

Da vi, en gruppe Y’s Men fra Danmark var i Bangladesh ved indvielsen, mødte vi flere ganske unge pige bærende på sit barn. Ofte giftes disse piger med en noget ældre mand, som pigen slet ikke kender. Frygtlige historie fortælles om sådanne ægteskaber. Mænd kan være voldlige, alkoholiker og manden bestemmer fuldt ud over kvinder. Det sker også at manden bliver træt af pigen og forlader hende, hvilket stiller sådanne piger i en rigtig vanskelig situation bl.a. med fattigdom og slukkede fremtidsdrømme. Endvidere er pigen nu ”uren” og hvem vil have en sådan. Et udsagn om en pige gift som 13 årig og skilt som 15 årig: ”I en måned blev hun slået, sultet og nedgjort, inden hun blev hjulpet fri og tilbage til familien og siden i skolen igen”. Denne pige, og andre piger, kæmper med den stigmatisering, der rammer fraskilte kvinder.

Der er mulighed for at høre mere om pigers situation i Bangladesh efteråret 2020. En pige 17 årig Mukta, som vi mødte ved besøget i januar 2019, kommer til Danmark og vil gerne besøge Y’s Men’s klubber.

Nærmere herom når perioden i Danmark kendes.

Tilbage til nyhedslisten