Corona’en har skabt nye muligheder

Lukningen af Danmark åbnede nye muligheder for at involvere sårbare mennesker i frivillighed. Det viser de foreløbige erfaringer fra regionsprojektet Nye Veje ud af Ensomheden.

Siden Danmarks gader blev lagt øde, har cafeer og væresteder tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde sat alt ind på at drage omsorg for de mange sårbare, som er hårdt ramt af den tvungne isolation:

-  Vi har oplevet et markant øget behov for alle former for støtte. Angsten for sygdommen påvirker os psykisk, og mange udsatte har haft svært ved også at overskue fx at handle ind og lave mad, fortæller Morten Skov Mogensen, generalsekretær i KFUM’s Sociale Arbejde.

Hjemmekarantæne og fysisk isolation

- Mange af vore frivillige, nye som gamle, unge og ældre, bor alene. Deres daglige indsats i værestederne giver dem struktur, meningsfyldt indhold og socialt samvær. Alt det blev revet væk. Mange er psykisk hårdt ramt af nedlukningen, forklarer Michael Seeberg, udviklingsleder i KFUM’s Sociale Arbejde.

- Frygten for at dø af Covid-19 er reel for rigtig mange af vore nuværende frivillige og de mennesker, som vi gerne vil nå. Den tvungne isolation har gjort, at flere er faldet tilbage i gamle misbrugsmønstre eller ikke får ordentlig mad, forklarer Michael Seeberg.

Derfor har en hurtig indsats været vigtig for at reducere følgevirkningerne af hjemmekarantænen. Det har blandt andet været muligt fordi væresteder og cafeer allerede inden nedlukningen havde kontakt til nye frivillige, som blev inddraget i det opsøgende arbejde.

Gennem regionsprojektet Nye Veje ud af Ensomheden, som finansieres af Y’s Men Club, har cafeerne i snit fundet syv nye frivillige, som var under oplæring til at varetage forskellige funktioner café-funktioner. Da muligheden for at starte rullende cafeer op pludselig opstod, var cafeerne og de frivillige derfor klar til at gøre de rullende cafeer, projekt Akut Social Drive Out, til en succes.

Frivillige og medarbejdere fra en række cafeer og væresteder laver nu mad, pakker den i termokasser og kører ud i lokalområdet for at servere måltider, hjertevarme og nærvær i det fri. Tid og sted annonceres på Facebook og i lokale medier. Med flag, stole, klapborde og kaffe i termokander bliver der skabt små oaser i isolationen. På en enkelt uge når de rullende cafeer mere end 150 steder. Der bliver drukket kaffe, snakket og udleveret poser med mad.

- Det er for os en helt ny måde at møde mennesker på. For mange har det været chokerende at opleve, hvor mange udsatte og ensomme der er uden for de større byer. Vi møder mennesker der mangler tøj, sko og kommer i sandaler når det regner. Mennesker, der bor i campingvogn året rundt. Mennesker, der kun møder ét andet menneske om ugen – og det er skraldemanden, fortæller Michael Seeberg.

Akut Social Drive Out er gjort mulig med penge fra Tryg Fonden og hjælp fra lokale. Støtten fra Y’s Mens regionsprojekt Nye Veje ud af Ensomheden går blandt andet til rekruttering og træning af nye frivillige i, hvordan man driver café på hjul og holder afstand. 

- Med Akut Social Drive Out faldt brikkerne på plads: De nye frivillige fik indhold og struktur på hverdagen, samtidig med de gør en indsats for andre og med andre, forklarer Michael.

Rullende café bliver løftestang

Michael Seeberg er overbevist om, at regionsprojektet Nye Veje ud af Ensomheden og arbejdet med Akut Social Drive Out har været en gevinst for både frivillige, udsatte og organisationen som helhed. De indsigter og erfaringer, der høstes i arbejdet med de rullende caféer, bliver taget med i det fremtidige udviklingsarbejde, når hverdagen igen melder sig.

- Flere steder har vi gennem samarbejder med blandt andet kommuner og lokale kirker allerede nu kontakt til nye frivillige, som vi prøver at sluse over i vore cafeer og væresteder. Vores kendskab til behovene i yderområderne er nu også meget bedre end før.

- Coronakrisen har givet os ekstra udfordringer og nye muligheder. Den har også gjort det tydeligt, at flere går og mangler noget at engagere sig i, og at der er flere måder at skabe fællesskaber. Den viden og de erfaringer, vi nu får, skal udmøntes i nye samarbejder på tværs og en nytænkning af de vante rammer, siger Michael Seeberg.

FAKTA: NYE VEJE UD AF ENSOMHEDEN

Omkring 350.000 voksne danskere føler sig ensomme. Det kan føre til dårlig livskvalitet og sygdom.

Regionsprojektet Nye Veje ud af Ensomheden skal via opsøgende arbejde fra KFUM’s Sociale Arbejdes caféer og familieklubber motivere 400 sårbare mennesker til at blive frivillige. De frivillige skal bidrage til at hjælpe yderligere 2800 mennesker – både enlige og sårbare familier – ud af ensomhed.

Tilbage til nyhedslisten