Der er fremgang i Tørning Len Y’s Men’s Club

fra Venstre: Metha og John Diemer, Ellen Kristen, og Ejvind Rossen-Iversen og PR Axel Hansen

Klubbens præsident Axel Hansen, havde på sidste klubemøde fornøjelsen at kunne chartre fire nye medlemmer.

Velkommen til Metha og John Diemer, Ellen Kirsten og Ejvind Rossen-Iversen. Det er altid en dejlig begivenhed at kunne chartre nye medlemmer for som præsidenten sagde, så viser det at der stadig er liv i klubben. Med de fire nye er vi er nu oppe på 39 medlemmer og vi har plads til flere.

Klubaftenen var ikke kun chartring af nye medlemmer, men også et valg til en vice-vicepræsident. Denne funktion blev oprettet i forbindelse med klubbens generalforsamling. Grunden til dette tiltag var, at de sidste to års præsidenter måtte melde fra grundet sygdom midt i deres periode og vicepræsidenten måtte træde til og overtage præsidentposten. Ved indførelse af en vice-vicepræsident, får vi nu mulighed for at kunne træne en person op, som kan overtage hvis præsidenten/vicepræsidenten får forfald og dermed kan præsidiet stadig være funktionsdygtigt. Bent Hedegaard har indvilliget at blive vores nye vice-vicepræsident.

Men – alt dette kunne jo ikke udfylde en hel klubaften. Klubbens medlem, Carsten Oehlenschläger fortalte om sit arbejde som bedemand. En meget interessant gennemgang at bedemandens arbejde og det medførte mange spørgsmål omkring arbejdet og oplevelser som bedemand og Carsten kunne besvare dem alle. Man kunne tydeligt mærke, at arbejdet som bedemand var lige noget for ham.

Tilbage til nyhedslisten