Distrikt Himmerland skruer op for blusset…

Af:/ Poul E. Petersen

Torsdag den 27. august kunne distriktet afholde det første distriktsmøde med de flest klubber repræsenteret.

Grundet nedlukningen var der mange ting som ikke var blevet gennemført bl.a. den årlige distriktskonference m.m. Konferencen plejer og være det forum, hvor man aflægger rapport fra distriktsledelsen og klubberne. Det fik man løst ved at der blev udsendt en kollektiv rapport, hvor distriktsledelse redegjorde for, hvad de havde syslet med under nedlukningen. Distriktets budgetter og regnskab blev fremlagt, og man besluttede ikke at opkræve kontingent i 20-21,- da udgifterne havde været minimale. Budgetterne kunne også accepteres.

DG berettede også om de få ting man havde opnået i regionsrådet, og refererede lidt til de generalforsamlingsbeslutninger der var vedtaget i Vingsted. DG refererede til bl.a. Birkebaks indlæg fra tænketanken, og har sikret sig Birkebaks medvirken til distriktets midtvejsmøde som taler, hvor det vil blive nærmere uddybet. DG kom også i sit indlæg ind på det emne at blive ladt alene, når man går i frivillig isolation, og ikke ser et menneske i den tid, og opfordrede kraftigt til, at man ser rundt og evt. oplever at der er nogen der er overladt til sig selv og har behov for en opringning eller et besøg. Distriktsledelsen har forventning til at det igen er ved at normalisere sig, hvilket også blev tilkendegivet i klubbernes indlæg, hvor man faktisk for alles vedkommende kunne fortælle, at de havde taget hul på efterårets program, enkelte klubber kunne også meddele, at der har været medlemstilgang og der havde været chartring. DG tilbød også besøg i klubberne, hvilket er frivilligt om man ønsker besøg. DG slog ligeledes et slag for at man skulle gøre brug af regionens tjenesteleder og bruge deres mange forskellige kompetencer.

Der blev ligeledes foretaget den obligatoriske nålebytning, og den nye distriktledelse kunne præsenteres.
Til DG er der valgt Niels Medom Andersen fra Aars og til DGE er valgt Anders Andersen fra Østhimmerland
Og som skatmester er Hans Dalum Aars og sekretær Hanne Svendstup Aars Jens Petersen Hobro fortsætter som BF-assistent og Poul E. Petersen som dataansvarlig og Webmaster.
Mødet blev også afviklet i bedste coronastil med masser af håndsprit og god afstand imellem deltagerne, og man havde valgt at droppe sangen, aftenen sluttede med tekstlæsning og et fælles fadervor…

Tilbage til nyhedslisten