Distriktskonference Ungarn

Distriktskonferencen i Ungarn blev afviklet den 19. oktober 2019 i den Lutheranske kirkes faciliteter i Szombathely.

De 3 klubber deltog alle med tilsammen 30 - 35 deltagere af de 55 værende medlemmer i Ungarn og klubberne aflagde beretninger om klubbernes virke og udfordringer og klubberne fik de sidste news fra Danmark.

Klubberne beretter om rigtig mange gode aktiviteter i klubberne med bl.a. camps for unge, julemarkeder mv. Om eftermiddagen var der foredrag om YMCA med den lokale præst Steindl-Papp Judit. Senere blev afviklet en spirituel og følsom Ten Sing Koncert.

Sidst på eftermiddagen fik deltagerne et foredrag om Y’s Mens Historie før og nu og hvad kan Y’s men anvendes til og sluttede af med andagt i husets kælder som blev etableret i forbindelse med regionsprojektet „Kirkecafe Szombathely 2008”

Fra Danmark deltog PRD Birthe Kragh Sørensen og RT Hardi Kristensen

Tilbage til nyhedslisten