En aften i glædens tegn

Klubbens sæsonafslutning var også aftenen, hvor årets store donationer blev uddelt.

En aften i glædens tegn. Glæde hos modtagere, men bestemt også glæde hos klubben og genbrugsen, som har denne mulighed for at yde en økonomisk håndsrækning. Klubbens sæsonafslutning var også aftenen, hvor årets store donationer blev uddelt. 

I alt blev der denne aften doneret 430.000 kr til følgende:
”Det blå værested”  Aarhus Blå Kors, ”Wonderfuld Days” KFUM og KFUK, Helligåndskirken – aktiviteter for børn og unge, ”Til stjernestunder- en pause i hverdagen” Blå Kors børnearbejde, Reden i Aarhus – socialt arbejde blandt kvinder, Kirkens Korshær – socialt arbejde,  Jysk Børneforsorg – Et ophold for unge og voksne udviklingshæmmede, Cafe Parasollen – alkoholfrit mødested, Global Hobe Danmark – drengehjem for gadebørn i Kenya, KFUM Soldaterhjem, Oddersundlejren – søndagsskolelejr, Familiehuset – et helle for familier der får alvorlig sygdom tæt ind på livet og Diakonhøjskolen Internationale linje. 

Yderligere er der i årets løb uddelt uddelt ca 240.000 kr. til: KFUM og KFUK i Aarhus  og Y´s Men Region Danmarks projekter, samt ca. 300.000 til forskellige lokale formål og sponser børn

Pengene til årets donationer kommer fra overskuddet i klubbens genbrugsbutik ”Tordenskjold” på Trøjborg i Aarhus.

FAKTA

Butikken hvor alle medarbejdere er frivillige og ulønnede (klubmedlemmer og andre). Ca. 50 medarbejdere yder en kæmpe indsats for at nå det fine resultat. Overskuddet går ubeskåret til støtte for en bred vifte af kristent, socialt og humanitært arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

 

Klubben er med i en international humanitær hjælpeorganisation grundet på det kristne livssyn.
Organisationen er grundlagt i Ohio, USA i 1922 som en støtteorganisation til YMCA (KFUM). Den første danske klub blev startet i Aalborg i 1947. Såleds kan vi i 2022 kan fejres 100 års jubilæum for organisationen og 75 år jubilæum for Region Danmark.

På verdensplan er der ca. 1650 klubber med ca. 29.000 medlemmer. I Danmark er der ca. 160 klubber med ca. 3600 medlemmer inkl. klubber i Central Østeuropa, som hører under Region Danmark.

Vores formål er at tjene primært KFUM og KFUK, spejdere, FDF og andet kirkeligt, humanitært og socialt arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

Dette gøres ved enten at udføre et stykke arbejde, eller i form af økonomiske donationer. Midlerne til dette tilvejebringes ved en række aktiviteter eks: loppemarkeder, genbrugsbutikker, teltudlejning, arrangere koncerter m.m. Til ovennævnte bidrager danske klubber i år med ca. 30 mio. kr. Organisationens motto: ”At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret”

Aarhus Y´s Men´s Club Marselisborgs medlemmer og ledsager mødes til klubmøde 2 gange om måneden i Helligåndskirken, Hasle. Møder med et meget varieret program. Engagement i klub og genbrugs er givende, og vi har plads til flere medlemmer.

Vi er en klub der giver mening og resultat

Tilbage til nyhedslisten