Fra drøm til virkelighed.

Seks Y’s Man fra Hardernes Y’s Men’s Club, besøgte Kosovo i april og fik at se, at frivilligt arbejder nytter. Vi så hvorledes YMCAs lejrbyggeriet i Gjakova er skredet godt fremad, og at alt er klappet og klar til at fortsætte byggeriet her i foråret.

Der er ingen tvivl om at det som blev sat i gang med regionsprojektet i 2016 / 2017 vil få stor positiv betydning for rigtig mange børn og unges fremtid i Kosovo. Byggeriet høster stor anerkendelse hos de offentlige myndigheder i Kosvo, der mere end har fordoblet Y’s Men Region Danmarks tilskud til byggeriet, der var på ca. ¾ million kr.

Denne anerkendelse kommer også til udtryk ved, at såvel Gjakova Kommune, regeringen og UNICEF i vidt omfang vil bruge lejren til kursus og oplæring af unge i Kosovo, hvilket kan sikre den daglege drift for YMCA.

Se video ...

Tilbage til nyhedslisten