IBC (International Brother Clubs) Partnership:

En berigende oplevelse Det International Brother Club program støtter samarbejde mellem to eller flere YMIklubber i forskellige lande, der går sammen om internationalt fællesskab og samarbejde.

I øjeblikket har vi 942 broderklub forbindelser i 51 lande, som deltager i Brother Club Programmet. Sidste år var vi så heldige at have mange nyoprettede IBC-venskaber: fem 2-klub-forhold, tre trekanter og et firkantet partnerskab.

Med hensyn til COVID-19-pandemien, et meget opmuntrende eksempel på IBC-venskab var en donation af kirurgiske maskefiltre fra Tainan Club, Taiwan-regionen til dens IBC, Gotemba Club i Japan østregion. Da japanerne kæmpede med manglen på kirurgiske masker, sendte Tainan-klubben filtre, der forlænger holdbarheden af kirurgiske masker til andre Y-medlemmer og KFUM-medarbejdere.

Som du kan se, kan IBC-partnerskabet opnå internationalt fællesskab og tværkulturel forståelse. Det giver også deltagende klubber mulighed for at hjælpe hinanden i vanskelige tider og deltage i globale projekter eller aktiviteter sammen for at fremme social, sundhed eller miljøbevidsthed.

En IBC-informationsflyer blev designet og omdelt af IHQ-personale i begyndelsen af måneden.
Den kan hentes her..

Hvis din klub er interesseret i at have en International broderklubforbindelse skal du kontakte din RSD for broderkluber.

Læs flere internationale nyheder i IP-News.....

Tilbage til nyhedslisten