IPE på Area India besøg

DG Raphy Ponnari (til højre) og AP V.A. Thankachan (imellem Jacob og Randi) overrækker en elefant som gave.

På min rejse til Midt-årsmøde i Australien, lavede jeg et ophold i Indien, hvor jeg var indbudt til at deltage i DGE træning, 40 års klub jubilæum samt div. klubmøder og klubaktiviteter.

En varm velkomst for både Randi og jeg. Overvældende modtagelse midt om natten af en delegation på fire personer. Hjertelig velkomst med blomsterkranse til os begge.

5 dage med fuldt program. Vi deltog i klubmøder, uddeling af Awards til skoleelever, som har gjort en ekstra indsats i årets løb. Overrækkelse af et nyt hus til en fattig familie, hvor manden blev invalid efter et trafikuheld. Huset var for øvrigt sponseret af distriktet i Cochin. Privatbesøg hos DG Raphy Ponnari, som efterfølgende indbød os til barnedåb og konfirmation, af hans to sønner (3 måneder samt 12 år) i den katolsk Kirke med 500 indbudte gæster. Festen startede i kirken kl. 17 med efterfølgende spisning, underholdning, fotografering og meget mere. Festen sluttede kl. 21.

Jo tak, noget af en oplevelse. Mange af gæsterne havde vi mødt tidligere i byens klubber. Der var stor gensynsglæde, både hos os og Y´s Men´s gæsterne.

Generelt må jeg sige, at Area India fungerer på en noget anderledes måde end Area Europa. Kulturelt er der store forskelle. Afstanden mellem rig og fattig er enorm stor. De indiske Y´s Men lægger stor vægt på tidligere og nuværende stillinger i bevægelsen. Måske også derfor er der udpeget et væld af tjenesteledere på alle niveauer. Area India har gennem det senest år mister over 900 medlemmer, så også her forsøger man at fokusere på extension.

På DGE-træningen havde jeg frie hænder til at præsentere mine mål og handlinger for næste Y´s Men´s år som International Præsident. Via Power Points gennemgik jeg, hvad jeg vil fokusere på og hvilke mål jeg har sat mig.

Ligeledes havde jeg mulighed for at understrege, hvad en kommende DG kan gøre, for at hans eller hendes år som Distriktsguvernør vil lykkes. Generelle hjælpemidler og gode råd for kommende ledere. De deltagende DGE´er var motiverede, lyttende og engagerede og efter mit indlæg var der mulighed for en spørgerunde, som deltagerne benyttede sig af.

En deltager spurgte hvilke klubaktiviteter vi har i Danmark. Et godt spørgsmål, som gav mig anledning til at fortælle om min hjemklub i Ringkøbing og genbrugsbutikken, samt om øvrige klubaktiviteter rundt om i landet. Igennem min målsætning kom jeg ind på mit tema: Tro på Livets Gud – Johannes Åbenbaring 22 vers 1-5. Der blev lyttet intenst og efterfølgende fik jeg tilbagemeldinger om det, at være kristen i en klub, hvor der findes flere trosretninger.

En af deltagerne fortalte mig, at det er i Y´s Men klubben de kristne har mulighed for at mødes og samles. Det var opløftende at deltage i træningen. Det gav mig et mere nuanceret og positivt billede på den indiske Y´s Man.

Hvert år bestemmer de 15 medlemmer i Internationalt Council hvilke Time of Fast (TOF) ansøgninger, der skal tilgodeses. I indeværende år blev der udvalgt 10 projekter, hvoraf to landede i Area India.

I forbindelse med vores besøg blev det ene projekt skudt i gang.

Det drejer sig om et lille center med bl.a. tre symaskiner, hvor fattige ugifte / fraskilte kvinder kan komme og blive undervist i at sy. Et projekt som byens aktive Y´s Men´s Club Irinjalakuda, har sat på skinner med hjælp fra bl.a. TOF-midler. En meget aktiv klub med egen klublokale midt i byen. Klubben har fungeret i 34 år. 

Kvinder i Indien er marginaliserede i det sociale system med begrænsede muligheder for undervisning. De er efterladte uden mulighed for at tjene penge og blive finansielt uafhængige.

Projektet blev åbnet sammen med indbudte prominente gæster fra byrådet.

Projektet er normeret til 33.000 CHF (ca. 230.000 kr.) hvoraf ca. halvdelen hidrører fra TOF. Projektet er planlagt til at løbe i 12 måneder. Herefter vil klubbens kvinder køre projektet videre.

For øvrigt er klubben ejer af en bil, som bl.a. bruges som reklamesøjle i bybilledet – jo, vi kan lære af hinanden til trods for forskelligheder.

 

Jacob Kristensen, Danmark, IPE 2019-20

Tilbage til nyhedslisten