Nekrolog

Vi har med stor sorg modtaget information om, at IPE Poul-Henrik Hove Jakobsen, Aulum, Danmark er død 65 år gammel.

Poul-Henrik har på mange måder præget Y´s Men´s bevægelsen på mange planer. Han startede som ung Y´s men i Roskilde Y´s Men´s Club, men har været medlem af Aulum Y´´s Men´s Club siden 1988. Her har han beklædt de gængse ledelsesposter, været DG for distrikt Storå. På regionsplan har han været tjenesteleder for TOF i en årrække og besøgt mange klubber i den forbindelse. Han jokede selv med, at TOF-konceptet gjorde, at han kunne holde den slanke linje.

Poul-Henrik var i høj grad international orienteret, hvor nedennævnte blot er nogle af hans engagementer:
AP for Area Europa 2005/06, ICM 2004/07, repræsentant for Y´s Men´s international i YMCA, medlem og leder af Endowment fonden siden 2010, international tjenesteleder for YES 2008/13, i ledelsen af international TOF siden 2010. Sidst men ikke mindst blev Poul-Henrik valgt til IPE for året 2019-20 og han glædede sig til at blive international præsident – en titel, et job – som han stod til at overtage på verdenskonferencen i Odense i 2020. Han engagerede sig meget i VK2020, deltog i mange møder i Odense og kom med konstruktive ideer og udspil med baggrund i hans grundige kendskab til hele bevægelsen. Her, som mange andre steder, vil han blive savnet.

Poul-Henrik var på tur med Aulum klubben i Kaukasus-området. I Nagorno-Karabakh blev han efter et ildebefindende tilset af en læge. Da antibiotika behandlingen ikke havde den tilsigtede virkning, blev han overført til Armenien, hvor han blev opereret. Efter en efterfølgende bedring stødte der komplikationer til, der resulterede i hans bortgang.

Poul-Henrik havde planer om at lade sig pensionere fra sit direktørjob i Jyske Bank, når han skulle være IP. Dette nåede han ikke. Han efterlader sig hustruen Birgit, 2 børn og 4 børnebørn. Vore tanker og kondolence går til hans efterladte familie.

En lille mand af udseende, men en stor mand i hele hans udstråling, engagement og virksomhed i Y´s men er gået bort. Han vil blive savnet. Han har efterladt sig mange tydelige og betydningsfulde fodspor i vores bevægelse - nationalt som internationalt. Vi lærte ham at kende som en særdeles behagelig Y´s man kammerat,

Ære være hans minde.
På region Danmarks vegne
Bjarne Hyldgård
Regionsleder 2019-20

Mere...

Tilbage til nyhedslisten