Nekrolog for tidligere Regionsleder Kaj Kühne og mangeårigt medlem af Frøs Herreds Y´s Men´s Club.

Det er altid med sorg vi modtager en meddelelse om, at et medlem er gået bort, i dette tilfælde var det meddelelsen om, at Kaj Kühne var død i en alder af 82 år.

Kaj var med til at starte Frøs Herreds Y´s Men´s Club i 1972 og var således medlem i tæt ved 50 år. I tidens løb havde han beklædt mange forskellig poster i klubben. Kaj var en humoristisk person med et glimt i øjet.

Kaj var også den stille person som ikke gjorde meget væsen af sig, men man skulle ikke tage fejl, Kaj havde sin mening og kunne også lade den komme til udtryk.

Kaj havde beklædt poster i distrikt og region. I 1977-78 blev han valgt til Distriktsguvernør i det daværende Distrikt Skamlingsbanken.

I 2000-2001 var der personer der overtalte Kaj til at lade sig opstille til posten som kommende regionsleder. Kaj indvilgede og lod sig opstille til RDE posten ved generalforsamlingen i 2000-2001 i Haslev og året efter blev Kaj valgt til RD ved generalforsamlingen i Silkeborg i 2001. Det var et år som andre år hvor der var mange opgaver der skulle klares, men desværre havde Kaj ingen PRD at støtte sig til det år.

Kaj efterlader sig sin hustru Karen og 2 sønner.

Vi vil mindes Kaj som en god ven og en god repræsentant for Y´s Men´s bevægelse.

Æret være Kajs minde

På vegne af regionsledelsen

Arne Braüner   
Regionssekretær

Tilbage til nyhedslisten