Nekrolog om tidligere regionsleder og mangeårigt medlem af Næstved Y´s Men´s Club

Det var med stor sorg vi modtog meddelelsen om, at Gunnar Carlsen var død i en alder af 84 år.

Gunnar blev medlem i Næstved Y´s Club i 1983 og var medlem næsten til sin død.

Mange udvalgsposter var Gunnar betroet i klubben, herunder præsidentposten og det var i flere omgange.

Også uden for klubben blev der kaldt på Gunnar. I 1986-87 blev han valgt som Distriktsguvernør i det daværende Distrikt Storstrømmen og igen i 2002-2003 i Distrikt Trelleborg/Storstrømmen. Gunnar var meget optaget af arbejdet i CEE og kom derfor ind i det udvalg det var nedsat af Region Danmark for opstart af nye klubber i det vi i dag kalder CEE. Gunnar var i en periode en af de bærende kræfter for udbredelsen at Y´s Men´s Ideen og opstart af klubber i Rumænien.

Tiden kom hvor der var personer der mente, og med god grund, at nu var tiden inde til, at regionslederen igen skulle have hjemsted på Sjælland. Gunnar blev opfordret til at lade sig opstille til RDE og det skete ved generalforsamlingen i Struer i 2004. Det var første gang der skulle vælges en RDEE. Gunnar ønskede RDE-posten og blev valgt hertil som RDE i 2005-06 og det efterfølgende år som 2006-2007 som Regionsleder. Det var en opgave han befandt sig godt med. I det år blev regionskonferencen/generalforsamlingen afholdt i Aarhus Stadionhal med Gunnar som hovedansvarlig.

Gunnar efterlader sig sin hustru Dorit og 3 børn.

Æret være Gunnar Carlsens minde.

På regionsledelsens vegne
Regionssekretær Arne Braüner

Tilbage til nyhedslisten