NØDHJÆLP TIL FATTIGE I TIRANA, ALBANIEN

Situationen i Tirana, hovedstaden i Albanien, er i øjeblikket kaotisk på grund af det store jordskælv der ramte landet for få måneder siden. Mange huse styrtede sammen og gjorde mange familier hjemløse. Oveni kommer nu alle de problemer, som coronavirus bringer med sig.

Folk bor under kummerlige forhold, og der er mange der stadigvæk bor i telte. Nu hvor vinteren står for døren, bliver hjælpen livsnødvendig.
YMCA Tirana har ydet hjælp til de mest udsatte i flere år. Man har uddelt mad til juledagene og samtidig uddelt en lille julegave til børnene. Det er denne hjælp man gerne vil gennemføre igen i år blot i meget større omfang. De hjemløse vil man også forsøge at hjælpe med tag over hovedet.

Med det kendskab regionens CEE-udvalg har til landet og specielt Tirana, er situationen desperat fordi arbejdsløsheden er enorm. Mange er flyttet til byen i håb om at finde et job i byen. De er blevet skuffet og overladt til sig selv i de store arbejdsløshedskøer. Der er opstået flere store slumkvarterer, hvor familierne lever i dybeste fattigdom under elendige humanitære forhold og uden vand og strøm.
Disse mennesker går en hård tid i møde, især når vinteren melder sin ankomst.

Regionsledelsen har derfor besluttet at yde støtte fra CEE-udvalgets konto med 25.000 kr. og fra regionens katastrofefond med yderligere 25.000 kr.
Vi håber derved, at vi vil kunne glæde og hjælpe vores medmennesker i disse vanskelige tider.

Tilbage til nyhedslisten