Ny AP – Area Europa præsident indsættes

AP Ulrik Lauridsen, Vejle, overrækker AP nålen til til sine efterføler på posten, Bjarne Sønderskov, Randers.

Randers Klub Kronjylland havde sidste møde i Y 's Men’s året og havde inviteret klubpræsident Mogens Andersen fra Vejle Ys Men' s Club2 til at overdrage hjemmebanneren til Klub Kronjylland.

Samtidig gav AP Ulrik Lauridsen fra Vejle sin AP-nål til den kommende AP Bjarne Sønderskov. En særlig aften i hyggelige omgivelser udendørs - første møde i 3 måned på grund af Covic19.

Formel udlevering vil være til Region Danmarks generalforsamling i Vingsted den 15. august.

Denne dato er lige blevet udmeldt, så overdragelsen den 8. juni blev uformel, men godt og vigtigt, fordi alle klubmedlemmer i Randers havde chancen for at deltage.

Tilbage til nyhedslisten