Nyt fra Grønlandsprojektet - Regionsprojekt 2015 – 16

Steen Christiansen overrækker banner til betjenten som tak for et fantastisk foredrag om politiets arbejde i Grønland med misbrug og incestramte børn!

Mange danske Y´s Men vil huske Y´s Mens året 2015 – 16, da Steen Christiansen var regionsleder, og hvor regionsprojektet var - " Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland”.

Man vil sikkert også kunne huske, at der ved afslutningen af dette projekt, ved regionskonferencen i Sønderborg 2016, blev afleveret næsten 1.7 mill. Kr. til Blå Kors i Danmark, som havde søgt regionsrådet om at overnævnte måtte blive et regionsprojekt.

Siden afslutningen ved regionskonferencen i Sønderborg, er der indbetalt mere end 150.000 kr til projektet, både fra danske Y´s Mens klubber, enkeltpersoner, og plus mere end 150.000, - kr. fra Færøerne til projektet, altså mere end 300.000 kr.

Endnu en indbetaling.

For ca. 1. måned siden blev der indbetalt 30.000, - kr. fra Ålborghus Y´s Mens klub i Ålborg. Stor tak for det, Ålborghus. Spørgsmålene rejser sig, for at få lidt nyt fra Grønland. Jeg har igen lige været i kontakt med Gert Svendsen. Der sker faktisk store ting i Grønland.

FAMILIEARBEJDE.

I Paamiut, Nuuk, Maniitsoq og i Ilulissat er der ikke alene børne arbejde i gang, men også FAMILIEARBEJDE.

Man arbejder med familier, for at stoppe misbrug af alkohol og andre euforiserede midler. Det betyder, at når man stopper disse tiltag hos de voksne, kan man også stoppe insest. Jeg har desværre ikke antallet af familier.  Men det er en stor og glædelig fremgang, som er affødt af regionsprojektet.

Vi håber, at Blå Kors Danmark vil fortsætte med at støtte det grønlandske Blå Kors, så der fortsat kan blive fremgang, og dermed undgå, at flere børn bliver udsat for de værste grusomheder. Blå Kors Grønland har som bekendt total afholdenhed, for at kunne opnå medlemskab af foreningen. I Blå Kors Danmark har man ædruelighedsprincippet, hvilke betyder, at medlemmer af Blå Kors må drikke spiritus og vin til fester og andre steder, men skal holde sig ædru.

Det ønsker man at få indført i Grønland, men indtil nu er det ikke lykkedes, hvilket gør, at medlemsantallet af Blå Kors Grønland, bliver mindre og mindre. Blå Kors Grønlands hovedbestyrelse arbejder med denne problematik, og jeg krydser fingre for, at man her finder en god og passende løsning.

Men når der bliver færre og færre medlemmer, er det også færre personer til at arbejde frivilligt med at få familiearbejde til at fungerer optimalt i fremtiden. Det er således også en at problematikkerne for hovedbestyrelsen at arbejder med.

Sisimiut.

I øjeblikket arbejdes der med at få en ”halv eller en kvart” medarbejder til Sisimiut i samarbejde med Sømandsmissionen. Denne medarbejder skal medvirke til familiearbejdet i byen sammen med Blå Kors Grønland.

Endnu en stor tak.

Endnu engang tak til jer alle jer der har støttet dette projekt, uden jeres hjælp var det ikke lykkedes at komme i gang deroppe i det dejlige Grønland, og opnå gode og familiemæssige fremgange for de familier der er i gang med ” at sikre fremtiden for familiens børn”.

God sommer til jer alle!

Poul Henning Løwendahl, Medlem af Gudenåens YMC.

Tilbage til nyhedslisten