Regions- og Y´s Men´s årets afslutning

Der er ”skiftedag” i alle led d. 1. juli. På grund af coronaen er der nok nogle hængepartier, der hører 2019-20 til, der i år først kan afvikles efter sommerferien.

Vi har holdt regionsafslutning for ledelsen og sekretariatet, regionsråd, tjenesteledere m.fl. d. 27. juni på Låsby Kro.

I regionsregi for eksempel starter Arne Holm-Hansen sit virke som RD d. 1. juli, mens jeg fortsat mangler generalforsamlingen som sidste større job som RD 2019-20. Vi håber, at I har fundet tilsvarende gode overgange i klubber og distrikter f.eks. til jeres repræsentation og stemmeafgivning d. 15. aug.

En del fortsætter i deres ”job”, nogle har fundet nye arbejdsområder og endelig træder andre helt ud af ”regionsholdet”.

Mere...

Tilbage til nyhedslisten