Samfundstjeneste (Community Service)

At give tilbage og styrke samfundet er det primære formål med en Y’s Men's klub. Ved
regelmæssigt samvittighedsfuldt frivilligt arbejde og målrettet pengeindsamling, er vi forpligtet til at gøre en positiv og bæredygtig forskel – ikke alene lokalt men overalt i verden.
Vi er alle en del af det globale YMI-netværk, som i fællesskab arbejder for at udvikle, opmuntre og gøre verden til et bedre sted for alle mennesker, de tilknyttede klubber stræber aktivt efter positive og bæredygtige forandringer først og fremmest i deres samfund.
Hver klub er lige så unik som det samfund, den tjener, og udvikler sin egen arakteristiske
identitet i borgerinddragelse og samlende aktiviteter.

Læs IP-news...

Tilbage til nyhedslisten