Som frivillig opdager du dine stærke sider

Interesser kan vise vej til nye fællesskaber og egne styrker. At gøre noget for andre booster ens selvværd, mener Camilla Lykke Koch, frivillig leder i Hele Danmarks Familieklub.

Den første gang, man møder op, er den sværeste. Derfra bliver det lettere at komme og møde nye mennesker. Det er noget af en ”aha” oplevelse for de fleste, at de her oplever at have værdi – uanset hvad de bidrager med, konstaterer Camilla Lykke Koch fra Horsens, der siden august ’19 har været frivillig leder i Hele Danmarks Familieklub.

En frivilligtjans hun meldte sig til, fordi hun selv savnede et lignende tilbud, da hun for mere end ti år siden var alenemor med sin dreng.

- Jeg kunne godt have brugt sådan en oase i dagligdagen, hvor der var plads til voksensnak, og jeg ikke selv skulle stå for hele. Jeg ved fra mig selv, hvordan der kan mangle overskud i hverdagen til at foretage sig noget sammen, hvis ikke det er planlagt på forhånd, fortæller Camilla, der blev mor første gang som 19-årig.

Generationer mødes på tværs

Derfor er både hun, hendes nu 18-årige søn og nuværende mand frivillige i Hele Danmarks Familieklub: Et projekt under KFUM’s Sociale Arbejde, hvor flere organisationer arbejder sammen om at skabe lokale netværk, hvorigennem børnefamilier kan få et frirum og nye oplevelser sammen med andre. Projektet modtager støtte fra Y’s Men International Danmark som del af projekt ”Nye Veje ud af Ensomheden, og har vist sig at være en god måde at bygge bro mellem familier, da man både kan deltage som gæst og som frivillig. Det gør samtidig, at der i familieklubberne er plads til alle – fra familier med små børn til enlige ældre.  

Camillas primære opgave er at skabe arrangementer og aktiviteter, som de godt 50 medlemmer af hendes klub har lyst til at deltage i. Det kan fx være bankospil, legedage med modellervoks og perleplader eller en weekendtur med overnatning i skoven. Familierne i klubben mødes hver 14. dag og er sammen i tre timer.

Interesser en god indgang

- Det vigtigste er ikke aktiviteten, men de relationer, vores medlemmer danner undervejs, forklarer Camilla, og fortæller om en mor, der de første gange knap nok turde sige noget.

- Så mødte hun en familie i klubben, der boede på en gård, og gerne ville have inspiration til hvad de kunne dyrke på gården. Det viste sig, at moren havde arbejdet på gartneri, og familien inviterede hende hjem på besøg. Den fælles interesse for planter blev for dem indgang til et nyt venskab. Hun i dag er blomstret op og har fået mere selvværd.   

- Det var måske første gang hun oplevede, at nogen sagde de havde brug for hendes hjælp. Både hun og hendes dreng har diagnoser, så det ved hun også en masse om. Uanset livssituation har vi alle noget at bidrage med, og det er den fedeste følelse at nogen kan bruge én. Om det er til at røre i de store gryder, sætte gang i en leg eller dele erfaringer med om livet generelt betyder ikke så meget. Det betyder derimod alverden at opleve den accept, man får ved at dele oplevelser og derigennem få øje på egne styrker, forklarer Camilla og tilføjer:

- Det er her, det frivillige arbejde kan bidrage med noget, som de professionelle ikke kan. De kan med egne erfaringer og eksempler bidrage til, at andre får håb om, at livet trods udfordringer er eller bliver godt.

Camilla Lykke Koch har selv fået nye venner gennem familieklubarbejdet og nyder at være sammen med sin søn og mand på en anden måde end til daglig:

- Derhjemme falder min søn også hurtigt i computeren, og så ordner jeg vasketøj. I familieklubben bliver rammerne brudt og vi ser nye, positive sider af hinanden. Har du først oplevet det, er det lettere at finde mod til selv at blive frivillig og hjælpe andre. Det er rigtig godt for alle, slutter Camilla.

Tilbage til nyhedslisten