Sommerudflugt for Videbæk Y´s Men Club

Lørdag d. 29. aug. mødtes vi ved Westergaards hotel i Videbæk og steg på Polles bus med kurs mod Mariager og egnen deromkring.

Vores første stop var ved Dollerup bakker, hvor vi drak formiddagskaffen ved et smukt udsigtspunkt. Else og Sven gav en lille snaps, for at vi kunne fejre Svens nylige fødselsdag. Derefter kørte vi videre mod Mariager, hvor det lykkedes vores dygtige chauffør at manøvrere bussen ind gennem byens hyggelige, men meget snævre gader, så vi fik et godt indtryk af de kønne gamle huse. Derefter videre langs fjorden ad en smal vej, der gav os den fineste udsigt ud over Mariager fjord.

Vores næste stop var hos Karen og Jens Brunbjerg på deres dejlige lille gård ved Havndal, tæt på de to sogne, hvor Karen havde været præst. Jens var tidligere sygehuslæge, nu i en stilling i Pandrup 2 dage om ugen. Vi måtte færdes over det hele på deres herlige lille sted, hvor de havde utrolig mange projekter i gang. Medicinhave, blomsterhave, frugthave, flere drivhuse og høns, samt dyrkning og forarbejdning af hør. Karen bearbejder selv spindehørren og havde en kæmpevæv, som hun arbejder på i sit kreative værksted på loftet.

Efter frokosten på stedet fortalte hun så levende om sit arbejde som kvindelig præst i et sogn, der ikke var vant til netop kvindelige præster. Men hun havde haft et godt virke der i 31 år, og var nu for nyligt gået på pension.

Herefter kørte vi videre til Sem hede, hvor Henrik, tidligere efterskolelærer på Skrødstrup efterskole, tog os med ud til det område, hvor Hvidsten gruppen under besættelsen modtog deres første nedkastning. Det var spændende at se stederne, hvor de gemte containerne og høre nærmere om omstændighederne. Vi skulle nemlig afslutte dagen med middag på Hvidsten kro, men først skulle vi besøge Henrik og hans kone Mette i Hedehuset, hvor de bor. Vi blev budt på kaffe, boller og rabarberkage ved hyggelige små borde i den lave stue, som er fuld af gamle ting. Henrik er en stor samler, og hele huset er faktisk et museum med en kæmpe samling af gamle sager, smukt arrangeret over det hele. Der var lys på bordene, ruderne emmede snart i det gamle hus, og snakken gik lystigt. Efter kaffen læste Mette op af en helt særlig dagbog, skrevet af en kvinde på egnen, født og hele sit liv bosiddende i det hus/den gård, som vores tidligere værter, Karen og Jens, nu boede i. Det var bevægende at høre den lille pige fra hun var ca. 9 år fortælle om sit liv. Det havde til tider været byrdefuldt, men præget af en stærk kristentro. Der blev gjort forskel på børnene. Hun havde to brødre. F.eks. måtte hun selv betale sin egen julegave, mens drengene fik. Hun bevarede et godt sind, og hendes livs store oplevelse var et højskoleophold på Nørre Nissum højskole.

Da vejret var blevet bedre (der kom nemlig en del byger i løbet af dagen) gik vi ud og så haven og samlingen i stalden. Det viste sig, at Henrik og Mette havde bygget et sommerhus på grunden, hvor de boede, og at det gamle hus var museum og der, hvor man kunne modtage gæster.

Til sidst kørte vi til Hvidsten, nåede lige at se mindestenen for Hvidsten gruppen, hvor deres urner er sat ned, og lidt af museet bag kroen, inden vi skulle ind til aftensmad, en dejlig middag med rigtig god stemning. Da vi kørte hjem, var vi enige om, at det havde været en utrolig dejlig dag, som Hanne og Laurids fra klubben havde arrangeret.

Tilbage til nyhedslisten