Status på byggeriet af Camp Pjetershan i Kosovo

Camp Pjetershan startede som regionsprojekt i klubåret 2016-17, hvor langt er man så kommet.

Første aftale var at lejren skulle ligge i Junik kommune, der havde lovet at stille en stor grund i bjergene til rådig i 100 år, (det lød super godt) men da aftalen skulle underskrives ville man kun stille grunden til rådighed i 20 år, så det faldt til jorden.

Henover sommeren i 2017 forhandlede YMCA med Gjakova kommune om køb, ikke leje men køb af en grund i bjergene uden for Gjakova, man skulle bare lige først havde lavet love, der gjorde det muligt for en organisation som YMCA at eje jord og fast ejendom. Da det var på plads skulle det, som vi også kender det her hjemme fra, ud i nabohøring. Denne høringsfase var først slut i maj 2018 og YMCA Kosovo kunne nu kalde sig grundejer.

Læs mere....

Tilbage til nyhedslisten