Suppeaftener på femte år - en aktivitet som er velbesøgt.

Af: Photo og tekst:// Poul E. Petersen

Nu på femte år arrangerer Nibe Y’s Men’s Club i samarbejde med menighedsrådene en suppeaften, der finder sted, den første mandag i måneden i vinterhalvåret.

I forbindelse med spisningen er der også en eller anden form for underholdning, - sang, musik foredrag m.m.

Det som mange også syntes er interessant  er at ingen ved hvilken suppe der bliver serveret, - det kører nemlig som temaer og forskellige landes favoritsuppe.
Der er altid et pænt fremmøde, men gryderne er store, - så der altid plads til en mere.
Ideen opstod hos et af medlemmerne i klubben og der var ikke langt fra ide’ til handling.

Men som meget andet blev aktiviteten også ramt af Corona og lå stille i de måneder hveor der var forsamlings forbud.
Nibe Y’s Men’s Club har også været ramt af nedlukning på aktivitetsområdet og må erkende at nogle ikke p.t. vender tilbage.

Hent artiklen...

Tilbage til nyhedslisten