THE BROTHERHOOD FUND Leadership through Fellowship

Emphasis Month October 2020

For at kunne drage fordel af BF-programmet skal en klub give mindst 75 CHF, når dens medlemstal er mindre end 15 og 5 CHF pr. medlem, når den er over 15 år.

HVAD ER BF?

BF blev grundlagt i 1932 og er et af vores ældste og mest forskelligartede programmer. Fondens oprindelige formål var at bidrage til finansieringen af udenlandske delegeredes deltagelse i internationale konventioner og fremme YMI's globale ånd. I dag er tværkulturel erfaring, international frivillighed, mentorskab, medlemsfællesskab og lederudvikling centrale mål.

ALF REYNOLDS AWARD: Patch gives til klubber baseret på bidrag pr. medlem. Der er fem (5) forskellige niveauer af patches.

DIRECTOR AWARD: Patch givet til regionen med det største gennemsnitlige bidrag pr. klub baseret på antallet af klubber, der blev meldt ud 1. august.

ERNIE BELL AWARD: Patch givet til de ti klubber med det største gennemsnitlige bidrag fra salg af frimærker.

TOP TEN AWARD: Patch givet til de ti klubber med den højeste samlede donation.

Tilbage til nyhedslisten