Vicepræsidentmøde 2019

Mere end 150 Y’s Men og gæster trodsede vinterkulden og mødte op til vicepræsidentmødet i Lunderskov.

Lisbeth Kattenhøj, Vitus Bering Y's Men's Club

Af: Poul E. Petersen

Årets VP møde var et veltilrettelagt møde, og som sædvanligt afholdt på Lunderskov Efterskole der i en årrække har dannet rammen og møderne. Forstander Irene Stapel Melander bød velkommen og mindede gæsterne om - at de nu var på efterskole – og blev opfordret til at hjælpe til - på bedste højskolemaner, og som sædvanlig var ophold og forplejning til Ug+.

Det stramme program indeholdt en stribe af gode indlæg bl.a. Søren Johan projektleder og tv-producer fra Danmarks Kirkelige Mediecenter Søren  gav en orientering om fællesskabet mellem 4 Silkeborgklubber og kom med en præsentation af regionsprojektet >Velkommen til mit hjem< og fortalte om det nye og gratis undervisningsmateriale om flygtningebørn der indeholder bl.a. 2 oplysnings- og samtalefilm om at være flygtningebarn i henholdsvis en flygtningelejr i Kenya og i Danmark. Søren Johan havde udover sit indlæg også en del materiale med som VP-erne  kan bruge i deres præsentation af projekterne i klubberne.

Generalsekretær Anders Ladekarl fra Røde Kors havde i sit indlæg om organisationens tilstedeværelse i mange af de områder - som ikke længere, var i dagspressens interesse, men hvor arbejdet fortsatte uden pressens bevågenhed på fuld styrke, ofte med en stor skare af frivillige.

Generalsekretæren kom også ind på hvor stor betydning Y’s Men’s organisationens medvirken havde på deres indsats på utallige områder, men ikke mindst det frivillige ulønnet arbejde som der bliver gjort, er alfa og omega for det man opnår - også med Y’s Men’s hjælp bl.a. besøgstjenester, spis sammen arrangementer m.m.

Hvem bestemmer i klubben?

Buddet fik vi fra en ”a real business woman” det kan man vist roligt sige om Lisbeth Kattenhøj pastpræsident i den nye klub Vitus Bering. Lisbeth har en solid erhvervserfaring med 20 års erfaring fra medicinal-branchen, og nu stillingen som landechef i Danish Cannabis. Lisbeth der er vokset op i et Y’s Men’s hjem, har godt kendskab til organisationen, og er ikke bange for at sige sin mening, så det blev også til lidt af en PEP-talk.  Lisbeth er ikke i tvivl om hvem der bestemmer, >det gør selvfølgelig medlemmerne< understregede hun, men mener også, at de skal bruge deres medbestemmelsesret og ikke være tilbageholdende, og skele lidt mere til moderne ledelsesmetoder, både når der skal tales VISION-MISSION og VÆRDIER og langt mere være bevidst om de metoder der anvendes i erhvervslivet, og som meget nemt kan omskrives og anvendes i en organisation som vores, og ikke mindst skal vi  gøre meget mere for-  at vi er synlige - og vise at vi har et >brand< som er unikt.

Så med de ord fra Lisbeth er der ikke tvivl om, at vi kan gøre meget mere, og med en sparring med de ny yngre klubber kan vi nå endnu længere, og ikke bare læne os tilbage og hvile på laurbærrene.

Udover de mange gode indlæg var der jo som sædvanligt en masse meddelelser og materialer der også skulle tages hånd om, så Axel Hansen havde travlt med at få det hele på plads. Det nye WAI blev også uddelt, og med en kraftig opfodring fra redaktøren om - at få magasinet ud i offentligheden så hurtigt som muligt, og overskydende magasiner i klubben, at lade dem cirkulere - således at mange flere kan få glæde af magasinet.

Regionsleder Birthe Kragh Sørensen sluttede den vellykket dag.

Tilbage til nyhedslisten