Y's Men Danmark skal gøres mere attraktiv for nye medlemmer, siger den nye regionsleder, Erling Birkbak.

Han har selv en baggrund i KFUM og KFUK og har i den forbindelse oplevet, hvordan Y's Men støttede de­ res arbejde, når de manglede større ting. Derfor har han altid lovet sig selv, at hvis han fik tid til det, ville yde noget selv i Y's Men. Det gør han nu ved at skabe en "turnaround", på dansk et vendepunkt, i bevægelsen så Y's Men kan tiltrække nye aldersgrupper.

"Alle kan se, at det er nødvendigt at gøre noget, hvis vi skal leve fremover. Der har været mange drøftelser i klubberne, og de har set, at de ikke får så mange nye medlemmer.

Risikerer vi ikke at miste det særprægede og unikke ved Y’s Men ved at ophæve netop mandefællsesskabet. 
Formålet med organisationen er ikke et mandefællesskab – formålet er at skabe en bedre verden, at være et aktivitetsbaseret fællesskab med mening i.

På generalforsamlingen var der valg/bekræftelse af regionsleder, kommende regionsleder og past regionsleder. Der var ikke indkommet forslag til en ny kommende-kommende regionsleder elect elect. 
Dette blev dog klaret ganske enkelt, idet Ansager Y's Men's Club havde en kadidat, Preben Vagner Kristensen. Dermed blev Preben valgt til regionsleder elect-elect.

Det blev bekkræftet, at Henning Thomsen blev valgt til kommende regionsleder RDE.

Regionsledelsen består derefter af Erling Birkbak som regionsleder, Henning Thomsen som kommende regionsleder, Preben Kristensen som kommende-kommende regionsleder og sidste års regionsleder Jens Byskov.

Tilbage til nyhedslisten