Y’s Menetter og Y’s Men hjælper jordskælvsramte i Tirana, Albanien.

Efter det frygtelige jordskælv på 6,4 den 26. november i Albanien satte Aalborghus Y’s Menette Club en hurtig indsamling i gang for at hjælpe KFUM i Tirana med at hjælpe jordskælvsramte. Vi havde i forvejen kontakt til lederen af KFUM i Tirana Egla Lula, der netop var kommet hjem efter et ophold på Diakonhøjskolen i Århus. Egla er også leder af et projekt om ungdomsarbejdsløshed, som i 2018-20 er støttet af Y’s Menetterne Internationalt. Undertegnede har besøgt projektet.
Mange, især børn er psykisk ramt af jordskælpet, og længe turde de ikke gå ind i eget hjem af frygt for, at der skulle komme nye skælv, hvilket der da også skete den 30.1.20 var der registreret 3000 efterskælv. I løbet af en uge blev der indsamlet 35.000 kr., som blev overført inden jul, og siden er der sendt yderligere 15.000 kr. Pengene rækker langt i Albanien, og coronakrisen giver yderligere fattigdom.

Man er gået i samarbejde med organisationen World Vision, som har ressourcer til at give psykisk hjælp men mangler penge til nødhjælp. Foreløbig har der været en uddeling af nødhjælpspakker til 19 af de al-lermest fattige familier på op til 7 personer i nogle småbyer i udkanten af Tirana, hvor man har lånt en lokal kirkes lokaler til formålet. Og det er hjælp, som virkelig batter – per familie er der 25 kg. mel, 5 l olie, 6 kg. Ris, 3,5 kg pasta foruden sukker, tomatsovs, salt, sukker, bønner og smør. Desuden fik hver familie også en hygiejnepakke med bl.a. shampoo, håndsæbe, opvaskemiddel. I hver pakke er der desuden lagt en medfølende hilsen underskrevet YMCA Tirana og World Vision.
Egla har mødt så meget taknemmelighed fra modtagerne og beder mig viderebringe en stor tak til alle de venner og klubber, som har bidraget til denne hjælp. Hjælpepakkerne har ialt kostet ca. 9200 Dkr.

Siden har man bedt om at få lov til at købe en landbrugsmaskine til 900 Euro, som kan bruges af ca. 15 fa-milier i mange år. De skriver, mange tak fordi I hjælper os, men hvad vi virkelig har brug for er at kunne arbejde med vores jord, så vi selv kan producere fødevarer. Hjælpepakkerne bliver brugt hurtigt og er kun nødhjælp, så på denne måde får de hjælp til selvhjælp.
Der er aftalt med nogle skoler, at man starter på undervisning i håndtering af krisesituationer, når det bliver muligt.
Vi kan være stolte af vores organisation, og jeg vil også gerne her viderebringe takken til alle både Y’s Me-netteklubber og Y’s Men klubber samt enkeltpersoner, som har været med til at hjælpe YMCA Tirana med at hjælpe.

Gurli Holm
Præsident, Aalborghus Y’s Menette Club

Tilbage til nyhedslisten