Y’s Men’s klubberne er på vej ud af Corona nedlukningen…

Af/Poul E.Petersen/Jens Nielsen

 

Vi vil gerne omtale de initiativer som klubberne har taget efter nedlukningen, og her lægge ud med, hvad en af klubberne har fået sat i gang efter isolationen. Vi har modtaget fra Vejle Y’s Men Club 2 som er i fuld gang med sæsonen 20-21.

Klubben lagde ud i det nye klubår med et stort og spændende åbningsarrangement med guidet rundvisning i Christianskirken Fredericia.

Præsidiet er også på plads og klar til at løse de mange opgaver sammen med klubbens medlemmer i det kommende år..

 

Etablering af ny klub for Vejle og Omegn…
Dette arbejde blev i foråret sat på standby pga. Corona-pandemien. Kender du - som læser af denne artikel nogle interesserede som vil være med i opstarten af den nye klub, kan henvendelse ske via klubbens hjemmeside www.Vejle2.ysmen.dk/bliv-medlem.

Julekalender…

Planlægning, tegning og distribution af årets lokale julekalender er allerede skudt i gang. Overskuddet ved salget er budgetteret til ikke mindre end 115.000 kr., hvoraf ca. 2/3 går til sælgerne, der er FDF, KFUM Spejderne og skoleklasser. Resten går til støtte for det lokale og regionale børne- og ungdomsarbejde.

Danmission

‘Et af klubbens store udfordringer er fortsat at supportere DANMISSION med tøjindsamling, tøjsortering og styring af ind- og udlevering af møbler, isenkram og tøj på lageret i Vinding.’

Venskabsklub

Klubben har også taget ideen om at styrke Y’s Men’s organisationen ved etablering af venskabsklubber, og har fået en ganske ung klub i Holland som venskabsklub, hvilket nu er officielt den hollandske Y Service Club Zwolle der blev chartret i 2019.
Initiativtageren til klubben er Martin Vosjan, der i 2016 besøgte Vejle i forbindelse med et internationalt udviklingsseminar arrangeret af Y’s Men International Region Danmark.

Tænketankens arbejde skal udnyttes…

På generalforsamlingen blev det besluttet at klubben straks går i gang med at bearbejde den af TÆNKETANKEN udsendte Rapport og Værktøjskasse benævnt ’En bevægelse i bevægelse’. Der er afsat en hel klubaften den 14. sept., hvor et af klubbens medlemmer og Pastregionsleder Jens Nielsen, der har været medlem af TÆNKETANKEN, vil introducere Rapport og Værktøjskasse til videre drøftelse og opfølgning på et senere planlagt internt møde.

Download...

 

Tilbage til nyhedslisten